Fritidsgårdens verksamhet utökas i Växjö kommun

Under förra året gjordes en del förändringar inom fritidsgårdsverksamheten i Växjö kommun. Vilket fick till följd att två fritidsgårdar utanför Växjö tätort, i Lammhult och i Braås, fick dra ner på sin verksamhet.  – Man ska kunna bo, verka och leva i hela kommunen och då krävs det att det finns fungerade service och välfärd…

Läs mer

Växjö kommun startar en återvändarskola

Ett antal elever har idag svårt att ta sig igenom skolan och flera av dem väljer att stanna hemma. Ofta handlar det om elever med någon form av NPF-diagnos. Trots flera insatser förblir eleven kvar hemma med följden att de varken kan delta i undervisningen eller nå betygsmålen. Därför startar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en…

Läs mer

Växjö börjar planerar för vuxenutbildning i kommunal regi

Sedan ett par år tillbaka bedriver Växjö inte vuxenutbildning i kommunal regi, utan all vuxenutbildning bedrivs av externa aktörer på uppdrag av kommunen. Nu har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat att ändra på detta. Nämnden för arbete och välfärd börjar nu att planerar för att återstarta en del av vuxenutbildning i kommunal regi. – Vi…

Läs mer

Historiska satsningar för att minska klyftorna mellan Växjös skolor

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör historiskt stora satsningar på skolan i Växjö kommun i år. Totalt får utbildningsnämnden över 100 miljoner kronor mer under året jämfört med året innan. De tre partierna lovade innan valet att utbildningen skulle prioriteras och det är precis vad som görs nu. – Eftersom vi väljer att prioritera våra barns…

Läs mer

Nu blir omsorgens enklare hjälpmedel avgiftsfria

Från och med i år kommer så kallade enklare hjälpmedel inom omsorgen att bli avgiftsfria i Växjö kommun. Det handlar framför allt om de lite dyrare enklare hjälpmedlen som till exempel duschpallar. Dessa hjälpmedel har tidigare varit avgiftsfria men 2016 började Växjö kommun att ta ut en avgift. – Det är många kommuninvånare som berörs…

Läs mer

Nu får Växjös gymnasieungdomar en feriejobbsgaranti

Växjös nya politiska styre, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har beslutat att införa en feriejobbsgaranti för kommunens gymnasieungdomar. – Vi tar nu bort betygskravet för man ska kunna får ett sommarjobb via kommunens garanti. För oss är det viktigt att våra ungdomar får en chans att komma ut på arbetsmarknaden och testa på olika yrken, så…

Läs mer

En trygg och jämlik omsorg för alla

Växjö kommun ska vara en motpol till den högerkonservativa regeringen. Växjö ska vara en välkomnande, öppen, jämlik, trygg och hållbar kommun – lika rättigheter ska vara en självklarhet. Därför är det viktigt att du kan vara trygg med att när du eller en anhörig åldras ska ni få den omsorg ni behöver. Detta är en…

Läs mer

Framtiden börjar i skolan

Växjös nya styre, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar skolan och lägger störst resurser till utbildningsnämnden för att öka jämlikheten. När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanser och var och en får makt att påverka sitt eget liv. Skolan ska ge alla barn möjligheter att få utvecklas efter sina egna…

Läs mer

Valberedningens förslag till nämnder och styrelser

Vid årsmötet upphör alla politiska uppdrag i Växjö kommun och vid kommunfullmäktiges sammanträde i december ska nya ledamöter och ersättare väljas till alla nämnder och styrelser. Socialdemokraterna Växjös valberedningen har under ett par veckor arbetat med att ta fram ett förslag och idag skickades förslaget ut till alla medlemmar. Valberedningens förslag för nämnder och styrelser…

Läs mer

Socialdemokraternas lag för nystart av Växjö

Från och med årsskiftet tillträder det nya styret i Växjö kommun fullt ut. Det innebär att alla nämnder och styrelser får nya ledamöter och ersättare. Socialdemokraternas valberedning har arbetat intensivt med att ta fram ett lag som ska leda nystarten för Växjö kommun. – Det är en enig valberedning som föreslår att Malin Lauber väljs…

Läs mer
facebook Twitter Email