Förtroendevalda i Växjö kommun

Här hittar du kontaktpersoner till kommunens nämnder och styrelser. En fullständig lista över alla våra förtroendevalda hittar du på Växjö kommuns hemsida.

Kommunstyrelsen/allmänt

Malin Lauber

Kommunalråd i opposition,
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

malin.lauber@vaxjo.se

073-368 72 31

 

Tomas Thornell

Kommunalråd i opposition

2:e vice ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott

tomas.thornell@vaxjo.se

070-991 29 12

Sara Gillle

Politisk sekreterare

sara.gille@vaxjo.se

072-992 47 05

 

Utbildningsnämnden

Martina Forsberg

2:e vice ordförande

martina.forsberg@vaxjo.se

070-999 61 60

 

Omsorgsnämnden

Julia Berg

2:e vice ordförande

julia.berg2@vaxjo.se

070-952 31 36

Byggnadsnämnden

Otto Lindlöf

2:e vice ordförande

otto.lindlof@vaxjo.se

073-039 53 63

Nämnden för arbete och välfärd

Martin Edberg

2:e vice ordförande

martin.edberg@vaxjo.se

070-983 41 19

 

Kultur- och fritidsnämnden

Otto Lindlöf

2:e vice ordförande

otto.lindlof@vaxjo.se

073-039 53 63

 

Tekniska nämnden

Tony Lundstedt

2:e vice ordförande

tony.lundstedt@vaxjo.se

070-316 69 41

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Arijeta Reci

2:e vice ordförande

arijeta.reci@vaxjo.se

073-826 99 25

 

Vöfab

Ann-Kristin Lindquist

Vice ordförande

ann-kristin.lindquist@vaxjo.se

073-368 70 70

 

Växjöbostäder

Martina Forsberg

2:e vice ordförande

martina.forsberg@vaxjo.se

070-999 61 60

 

Vidingehem

Alf Skogmalm

Vice ordförande

alf.skogmalm@vaxjo.se

073-080 06 21

 

VEAB/Wexnet

Michael Sjöö

Vice ordförande

michael.sjoo@vaxjo.se

070-831 66 58

 

facebook Twitter Email