Förtroendevalda i Växjö kommun

Här hittar du kontaktpersoner till kommunens nämnder och styrelser. En fullständig lista över alla våra förtroendevalda hittar du på Växjö kommuns hemsida.

Kommunstyrelsen/allmänt

Malin Lauber

Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande

malin.lauber@vaxjo.se

073-368 72 31

 

 

Tomas Thornell

Kommunalråd

Ordförande i omsorgsnämnden

tomas.thornell@vaxjo.se

070-991 29 12

Per Jodenius

Politisk sekreterare

per.jodenius@vaxjo.se

072-992 47 05

 

Kommunfullmäktige

Rose-Marie Holmqvist

Ordförande

rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

070-537 05 96

 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Martina Forsberg

Ordförande

martina.forsberg@vaxjo.se

070-999 61 60

 

Utbildningsnämnden

Julia Berg

Ordförande

julia.berg2@vaxjo.se

070-952 31 36

 

Omsorgsnämnden

Tomas Thornell

Ordförande

tomas.thornell@vaxjo.se

070-991 29 12

Miljö- och byggnämnden

Lisa Larsson

Nämnden för arbete och välfärd

Martin Edberg

Ordförande

martin.edberg@vaxjo.se

070-983 41 19

 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Otto Lindlöf

Ordförande

otto.lindlof@vaxjo.se

073-039 53 63

Servicenämnden

 

Arijeta Reci

Ordförande

arijeta.reci@vaxjo.se

073-826 99 25

 

Vöfab

Tony Lundstedt

 

Vidingehem

Tajma Sisic

Ordförande

tajma.sisic@vaxjo.se

076-628 41 08

 

Veab

Hugo Hermansson

Ordförande

hugo.hermansson@vaxjo.se

072-585 39 05

 

Wexnet

Michael Sjöö

Ordförande

michael.sjoo@vaxjo.se

070-831 66 58

 

facebook Twitter Email