Nyheter

Socialdemokraterna i Växjö har tydliga prioriteringar på skola, omsorg och trygghet inför kommande mandatperiod

Allt färre elever saknar behörighet till gymnasiet. 150 elever kommer inte in på gymnasiet. Varje år. Växjö är en av de kommuner där det allra svårast att få plats på äldreboende. Senaste året har äldreomsorgen tappat 122 medarbetare, omsorgen behöver fler anställda – inte färre. – Skolan och omsorgen är Socialdemokraterna mest prioriterade frågor. Barnen…

Läs mer

Växjö behöver ett maktskifte

VI SKA BRYTA SEGREGATIONEN OCH ÖKA TRYGGHETEN. Alla ska känna sig trygga i sina hem och på gator och torg. Klyftorna mellan invånarna i kommunen behöver slutas så att alla invånare kan känna att det finns plats för just mig och alla ska känna sig välkomna. En meningsfull fritid och ett rikt kulturliv ger höjd…

Läs mer

Växjö ska ha en trygg och likvärdig skola

När alla barn, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Alla ska få den utbildning de har rätt till och det ska finnas de resurser som krävs. Alla barn och elever ska kunna drömma om sin framtid. Ingen ska lämnas efter eller…

Läs mer

Växjö kommun ska vara en trygg arbetsgivare

Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som många söker sig till. Kompetensförsörjningen måste därför säkras. Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka och långtidssjukfrånvaron ska minska. Därför vill vi Socialdemokrater att Växjö kommun aktivt ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta vill Socialdemokraterna: Fasa ut ofrivilligt delade turer. Ta bort minutjakten. Öka…

Läs mer

Socialdemokraternas valprogram 2023-2026

Mycket är bra i Växjö kommun men mycket kan bli bättre. Socialdemokraterna kommer alltid att prioritera skolan och omsorgen före att sänka skatten. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett maktskifte i Växjö kommun. Här kan du ta del av vårt valprogram för nästa mandatperiod. 

Läs mer

Växjö ska vara en klimatledande kommun

Klimathotet är en vår tids största globala utmaning. Vi läser varje dag om larmrapporter med allt från hällregn och kraftiga översvämningar till extrem torka och kraftiga skogsbränder. Frågan känner inga gränser och vi har begränsat med tid på oss att lösa den. Vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår…

Läs mer

Växjö ska få en ny ishall – ett löfte från Socialdemokraterna  

Växjö kommuns föreningsliv är starkt och kommunen har en lång tradition av framgångsrika idrottare och idrottslag. Föreningarnas samarbete med kommunen fungerar oftast alldeles utmärkt, vilket är otroligt viktigt för hela kommunen. Växjö kommun växer och vi närmar oss 100 000 invånare. När kommunen växer och våra invånare blir allt fler så behöver även kommunens idrottsanläggningar…

Läs mer

Växjö behöver ett maktskifte

Om sju veckor är det val. Då avgör du Växjös framtid. Det är hög tid för maktskifte i Växjö kommun efter snart 16 år med ett moderatlett styre. Fler barn ska nå sina mål i skolan. Riktningen går idag åt fel håll. Lärarna måste få rätt förutsättningar och en god arbetsmiljö. Resurserna i skolan ska…

Läs mer

Stärkt fältverksamhet – ökad trygghet

De allra flesta tycker att Växjö kommun är en trygg kommun att bo och leva i. Polisen har under flera år rapporterat om att antalet anmälda brott blir färre men trots det upplever ändå allt fler kommuninvånare en otrygghet. De trygghetsmätningar som kommunen gör tillsammans med polisen visar att den upplevda otryggheten ökar i vissa…

Läs mer

Socialdemokraterna vill stärka föreningslivet!

Vi är många som ser fram emot en sommar utan restriktioner där vi får möjlighet att heja på vårt favoritlag eller uppleva en föreställning live. Mor- och farföräldrar kan närvara vid barnbarnens aktiviteter och föreningslivet kan blomma ut igen. Många föreningar har haft det tufft under pandemin och en del har klarat sig relativt bra….

Läs mer
facebook Twitter Email