All kärlek är bra kärlek

Unga hbtqi-personer i Sverige känner sig mindre trygga i skolan och blir oftare än andra unga utsatta för hot och mobbning. De löper större risk för depression och nära en av fem unga hbtqi-personer har någon gång funderat på att ta sitt liv. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF som gjort en nationell sammanställning om deras levnadsvillkor.

Skolan som ska vara en trygg plats, är ett av de ställena där unga hbtqi-personer utsätts för såväl kränkande behandling som diskriminering. Stereotypa eller traditionella könsnormer lever kvar i många skolor. Var femte elev som identifierar sig som hbtqi-person har övervägt att byta skola. Så här kan vi inte ha det!

Alla barn och unga ska ha rätt till goda levnadsvillkor och känna att de kan påverka samhällsutvecklingen. Vi behöver jobba med attityder och värderingar, se till att vi har en skola som är inkluderande och där alla känner sig välkomna. Vi behöver ha mötesplatser där unga hbtqi-personer känner sig trygga.

MUCF har också gjort en kartläggning som visar att 18 procent av unga hbtqi-personer utsatts för påtryckningar för att dölja eller ändra sin sexuella läggning och identitet. Fem procent har dessutom utsatts för omvändelseförsök.

Rätten att få älska och vara den du vill borde vara självklar men det är tyvärr inte så. Runt om i världen och i Sverige förföljs unga hbtqi-personer och i vissa delar av världen riskerar de att dö om de visar sin kärlek öppet. Denna vecka färgar vi Växjö i regnbågens alla färger för att manifestera alla människors lika värde. Växjö Pride är veckan då vi kan mötas och fyllas på med kunskap så att Växjö blir mer öppet och inkluderande. Vi behöver dock sträcka oss längre än en vecka för PRIDE är inte bara glitter och konfetti. PRIDE är en påminnelse om att kampen för alla människors lika värde måste pågå hela tiden.

Snart går vi till val till Europaparlamentet. Högervindarna blåser obehagligt kallt i Europa och flera länder vill snarare exkludera än inkludera hbtqi-personer. Tänk på det när du röstar. För oss socialdemokrater är det självklart att alla kärlek är bra kärlek!

 

Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email