Aktuellt

Ökade asfaltsinvesteringar för 2024

Växjö kommuns asfaltsinvesteringar har de senaste åren inte varit tillräckliga för att möta behoven. Därför har det byggts upp en skuld när det kommer till underhållet av gator, trottoarer och gång-och cykelvägar. Det konstaterar kommunens revisorer i en granskning av kommunens gatuunderhåll som gjordes 2022. Detta är en utmaning som kräver åtgärder för att säkerställa…

Läs mer

Välkommen till Rottne och träffa dina politiker

Varmt välkommen till Rottnegården den 3 april kl 18:00 och träffa ledande politiker från Socialdemokraterna i Växjö kommun. Fråga vad du vill om Rottne eller Växjö kommun. Vi bjuder på fika och kaffe. Varmt välkomna.

Läs mer

Miljö- och bygghandläggningen blir mer digital och ännu mer serviceinriktad

Under 2024 kommer miljö- och byggnämnden i Växjö kommun att påbörja en resa mot en mer digitaliserad verksamhet. Genom att digitalisera flera delar av verksamheten och skapa ny innovativa lösningar kan nämnden frigöra resurser och öka servicen gentemot de som bor, lever och verkar i Växjö kommun. – Vi kommer att behöva ändra vårt arbetssätt…

Läs mer

Socialtjänstens beredskap i Växjö kommun ska stärkas vid kris

Vid en eventuell krissituation är det viktigt att de samhällsviktiga verksamheterna uppfyller samma kvalitet som vid vanlig drift. För att säkerställa detta vidtas just nu ett antal åtgärder i Växjö kommun. – Socialtjänsten är en viktig del av det svenska samhällets beredskap. Vid en eventuell krissituation ska ordinarie verksamhet fungera med god kvalitet samtidigt som…

Läs mer

Växjö kommun investerar för framtiden

Samhällsbyggnadsnämnden investeringar i infrastruktur har tidigare inte motsvarat behovet. Därför har det byggts upp en skuld när det kommer till gator, cykelbanor, lekparker, grönområden, arbetsfordon och så vidare. Eftersom nyinvesteringar inte har gjorts i den takt som har behövts har det blivit högre reparationskostnader och sämre arbetsmiljö för medarbetarna. – Växjö kommun har en trygg…

Läs mer

Växjö kommun startar kommunal vuxenutbildning

Under 2024 kommer Växjö kommun starta vuxenutbildning i egen regi. Sedan flera år tillbaka har Växjö kommun bara kunnat erbjuda vuxenutbildning i privat regi. – Vi ser ett stort behov av att ha rådighet över den vuxenutbildning som erbjuds i Växjö kommun. Förra året utredde vi hur vi skulle organisera en vuxenutbildning i egen regi…

Läs mer

Växjö kommun vidtar åtgärder för att motverka negativa effekter av extremväder

Extremväder som följer klimatförändringarna har bidragit till nya och större risker för människor, infrastruktur och natur. Samhällsbyggnadsförvaltingen i Växjö kommun ligger långt fram när det gäller att göra investeringar för att klara av de negativa effekterna vid extremväder, så som översvämningar vid kraftiga regn. Nu utökas insatserna. – Det är nödvändigt att Växjö kommun anpassar…

Läs mer

Växjös första sommargata bidrar till en trevligare, grönare och mer levande stad

Till sommaren 2024 kommer Växjö kommun för första gången testa konceptet sommargata. Det innebär att en hel eller en del av en gata stängs av för biltrafik under en period för att skapa fler mötesplats och aktivitetsytor. – Växjö kommun behöver fler gröna miljöer som ger tillgång till mötesplatser och aktivitetsytor. Nu inför vi en…

Läs mer

Växjö kommun stärker arbetet gällande mäns våld mot kvinnor

Arbetet med att motverka våld i nära relationer är prioriterat i Växjö kommun. I nyligen presenterades Kvinnofridsbarometern och den visade att Växjö kommun låg i topp bland Sveriges kommuner när det gäller arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor. – Kvinnofridsbarometern visar att vi har kommit långt men det återstår fortfarande ett arbete att…

Läs mer

Trygghetsboende kan bli biståndsbedömt i Växjö kommun

Under 2024 kommer omsorgsnämnden i Växjö kommer att utreda möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende. – Idag är det dina poäng i bostadskön som avgör om du får plats på ett kommunalt trygghetsboende men vi vill nu att det ska vara biståndsbedömt. Då skulle de som var i störst behov få en plats, säger Gunnel Jansson…

Läs mer
facebook Twitter Email