Aktuellt

Därför startar vi SFI i kommunal regi

Nämnden för arbete och välfärd har tagit del av utredningar som visar att vuxenutbildningen i Växjö kommun har kvalitetsbrister och dessa måste åtgärdas. Inom SFI (svenska för invandrare) är det i dag en låg andel av eleverna som lämnar utbildningen med godkända betyg i det svenska språket. Så kan vi inte ha det. Vi vidtar…

Läs mer

Dödandet av civila i Gaza måste få ett slut

Dödandet av civila i Gaza måste få ett slut. För människorna i Gaza finns inga säkra platser. Under de senaste dagarna har tältläger bombats av israeliskt flyg. Många barn har förlorat sina föräldrar. Barn som knappt hunnit börja sina liv skändas eller dödas. De är precis som andra barn – de vill leka, lära, skratta,…

Läs mer

All kärlek är bra kärlek

Unga hbtqi-personer i Sverige känner sig mindre trygga i skolan och blir oftare än andra unga utsatta för hot och mobbning. De löper större risk för depression och nära en av fem unga hbtqi-personer har någon gång funderat på att ta sitt liv. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF som gjort en nationell…

Läs mer

Växjö kommun behöver en ny simhall

Växjö kommun behöver en ny simhall. Den nuvarande är i dåligt skick och i många år har en lösning diskuterats. Äntligen råder det stor politisk enighet om att bygga en ny simhall. I augusti 2023 tog politiken beslut om att påbörja planering av ny simhall på Bäckaslövsområdet. Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen fattade beslut om…

Läs mer

Ny ombudsman

Från och med i dag måndag arbetar Markus Klasson som ny ombudsman för Socialdemokraterna i Växjö.

Läs mer

Ökade asfaltsinvesteringar för 2024

Växjö kommuns asfaltsinvesteringar har de senaste åren inte varit tillräckliga för att möta behoven. Därför har det byggts upp en skuld när det kommer till underhållet av gator, trottoarer och gång-och cykelvägar. Det konstaterar kommunens revisorer i en granskning av kommunens gatuunderhåll som gjordes 2022. Detta är en utmaning som kräver åtgärder för att säkerställa…

Läs mer

Välkommen till Rottne och träffa dina politiker

Varmt välkommen till Rottnegården den 3 april kl 18:00 och träffa ledande politiker från Socialdemokraterna i Växjö kommun. Fråga vad du vill om Rottne eller Växjö kommun. Vi bjuder på fika och kaffe. Varmt välkomna.

Läs mer

Miljö- och bygghandläggningen blir mer digital och ännu mer serviceinriktad

Under 2024 kommer miljö- och byggnämnden i Växjö kommun att påbörja en resa mot en mer digitaliserad verksamhet. Genom att digitalisera flera delar av verksamheten och skapa ny innovativa lösningar kan nämnden frigöra resurser och öka servicen gentemot de som bor, lever och verkar i Växjö kommun. – Vi kommer att behöva ändra vårt arbetssätt…

Läs mer

Socialtjänstens beredskap i Växjö kommun ska stärkas vid kris

Vid en eventuell krissituation är det viktigt att de samhällsviktiga verksamheterna uppfyller samma kvalitet som vid vanlig drift. För att säkerställa detta vidtas just nu ett antal åtgärder i Växjö kommun. – Socialtjänsten är en viktig del av det svenska samhällets beredskap. Vid en eventuell krissituation ska ordinarie verksamhet fungera med god kvalitet samtidigt som…

Läs mer

Växjö kommun investerar för framtiden

Samhällsbyggnadsnämnden investeringar i infrastruktur har tidigare inte motsvarat behovet. Därför har det byggts upp en skuld när det kommer till gator, cykelbanor, lekparker, grönområden, arbetsfordon och så vidare. Eftersom nyinvesteringar inte har gjorts i den takt som har behövts har det blivit högre reparationskostnader och sämre arbetsmiljö för medarbetarna. – Växjö kommun har en trygg…

Läs mer
facebook Twitter Email