Budgetförslag 2023

Vårt Växjö kan bättre.
En stark välfärd med stora satsningar på omsorgen och skolan. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budget för Växjö 2023.
Nu har vi stämplat in vår budget för 2023.
Ett urval av satsningar ur Socialdemokraternas budget är:
• Sommarlovskort till ungdomar i kollektivtrafiken
• Arbetsskor till personal inom omsorgen
• Ökat föreningsbidrag
• Trygghetsskapande åtgärder bl.a. fältarbetare och mobila team
• Avskaffa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilda boenden
• En satsning på elevhälsan
• Ökad bemanning i omsorgen
• Återstarta kommunal vuxenutbildning
• Stärkt hållbarhetsavdelning
• Bygga ut laddinfrastrukturen i hela kommunen
• Starta upp utvecklingen av Ringsbergsområdet

Läs hela vårt budgetförslag här: Socialdemokraterna budget för Växjö kommun 2023

facebook Twitter Email