Vårt parti

 

Socialdemokraterna är det största partiet i Växjö kommun. Vi är över 600 medlemmar och har en rad socialdemokratiska föreningar och nätverk att engagera sig i. Som medlem hos oss får du vara med och påverka politiken i Växjö. Du ges möjlighet till studier, aktiviteter och att lära känna människor som delar dina värderingar. Ett samhälle byggt på frihet, jämlikhet och solidaritet är vårt mål – där alla ges möjlighet att forma sitt eget liv utan strukturer som hindrar vår utveckling. Vi kan bara uppnå det om vi är många som arbetar tillsammans och tar ställning för våra värderingar – därför behövs du som medlem i Socialdemokraterna!

Välkommen, Tomas Thornell, ordförande Socialdemokraterna i Växjö.

Delta i medlemsutbildning

Se våra föreningar och nätverk

facebook Twitter Email