S-kvinnor Växjö

S-kvinnor är det socialdemokratiska kvinnoförbundet och en av våra sidoorganisationer. Bedriver opinionsbildning för kvinnors rättigheter, jämställdhet och feminism. Har en Facebook-sida.

Agna Beslija

Ordförande

agna.beslija@me.com

facebook Twitter Email