Tvären

En tvärfacklig förening med fokus på facklig-politiska aktiviteter. Har en Facebook-grupp.

Dennis Borglin

Ordförande

dennis.borglin@byggnads.se

070-548 22 87

facebook Twitter Email