Vår politik

Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans

VI SKA BRYTA SEGREGATIONEN OCH ÖKA TRYGGHETEN.

Alla ska känna sig trygga i sina hem och på gator och torg. Klyftorna mellan invånarna i kommunen behöver slutas så att alla invånare kan känna att det finns plats för just mig och alla ska känna sig välkomna. En meningsfull fritid och ett rikt kulturliv ger höjd livskvalitet. Olika mötesplatser där människor från olika delar av samhället träffas skapar förståelse och samhörighet.

Löften för ett Växjö som håller ihop:

 • Fler Växjöbor ska arbeta.
 • Återstarta en kommunal vuxenutbildning.
 • Bygg hyresrätter med rimliga hyror.
 • Bygg en ny isyta i Växjö tätort.
 • Fler familjecentraler.
 • Stärkt stöd till vuxna med missbruksproblem.
 • Hårdare tag mot välfärdbrott.
 • Trygghetssatsningar – fler fältarbetare, mobila team, bättre belysning.
 • Öka stödet till civilsamhället för bättre integration.

VI SKA TA TILLBAKA DEN DEMOKRATISKA KONTROLLEN ÖVER VÄLFÄRDEN.

När alla barn, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Alla ska få den utbildning de har rätt till och det ska finnas de resurser som krävs. Alla barn och elever ska kunna drömma om sin framtid och ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka. En stark välfärd med god omsorg är vägen till jämlikhet och trygghet. Alla ska ha rätt till lika bra stöd och omvårdnad när livet blivit långt och kroppen trött, oavsett hur tjock plånbok man har. Det ska vara tryggt att åldras i Växjös kommun.

Löften till Växjös barn och unga:

 • Stärkt elevhälsa – fler skolsköterskor.
 • Jobb för unga – sommarjobbsgaranti.
 • Sommarlovskort för ungdomar i kollektivtrafiken.
 • Avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter på skolloven.

 

Läs mer om hur vi vill att Växjö ska få en trygg och likvärdig skola för alla. 

Löften till Växjös äldre:

 • Fler anställda inom äldreomsorgen.
 • Fria enklare hjälpmedel för äldre.
 • Rabatterad kollektivtrafik för alla över 65 år.

 

Läs mer om hur Växjö kommun ska bli en trygg arbetsgivare. 

VI SKA LEDA KLIMATOMSTÄLLNINGEN OCH SKAPA FRAMTIDENS JOBB.

Genom rätt investeringar bidrar vi till arbetet mot klimatförändringarna. Växjö kommun ska återigen ta ledartröjan och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Löften om en hållbar framtid:

 • Bygga ut laddinfrastruktur i hela kommunen.
 • Fler gröna oaser i våra tätorter.
 • Barn och unga behöver mer tillgång till gröna miljöer för att öka kunskapen och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.
 • Fler solceller på de kommunala fastigheterna.

 

Här kan du läsa om Socialdemokraternas nationella politik på andra språk än svenska. 

 

Här kan du bli medlem i Socialdemokraterna. 

facebook Twitter Email