Växjö kommun ska vara en trygg arbetsgivare

Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som många söker sig till. Kompetensförsörjningen måste därför säkras. Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka och långtidssjukfrånvaron ska minska. Därför vill vi Socialdemokrater att Växjö kommun aktivt ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Detta vill Socialdemokraterna:

  • Fasa ut ofrivilligt delade turer.
  • Ta bort minutjakten.
  • Öka bemanningen inom omsorgen.
  • Möjlighet att utvecklas i jobbet – alla ska ha en kompetensutvecklingsplan.
  • Heltid en rättighet – deltid en möjlighet.
  • Möjlighet att byta löneökningen mot kortare arbetstid.
  • Höja friskvårdsbidraget.
  • Arbetskläder för utomhusbruk för medarbetare i förskola och fritidshem.
  • Arbetsskor till medarbetare inom omsorgen.
facebook Twitter Email