All kärlek är bra kärlek

Växjö Pride är äntligen tillbaka med kunskap, glitter och allvar och firar dessutom tio år! Under tio år har Växjö Pride synliggjort, stöttat och utvecklat förutsättningar för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners liv. Växjö Pride har också spridit kunskap och visat på vikten av öppenhet, frihet och kärlek. I tio år har vi kunnat ta…

Läs mer

Växjö ska bli hållbart på allvar

Snast år 2030 ska målen i Växjös hållbarhetsprogram vara uppnådda. Det var ett beslut som antogs i full politisk enighet under den förra mandatperioden. Syftet med beslutet är att skapa en kommun som är en fantastisk plats att bo, verka och leva på, både nu och i framtiden. För att nå dit antogs ett program…

Läs mer

Fira 1 maj i Växjö

Välkomna på familjedag i Linnéparken på 1 maj. Det är åter dags att fira 1 maj med traditionsenligt demonstrationståg genom Växjö city och firande med tal i Linnéparken. Nytt för i år är fokus på familjefirande i Linnéparken med trollkarl, fiskedamm, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat. Huvudtalare är Matilda Ernkrans, fd statsråd och numera riksdagsledamot….

Läs mer

Gratis resekort i sommar till Växjö kommuns gymnasieungdomar

Sommaren 2023 erbjuds Växjö kommuns gymnasieungdomar att åka gratis med Länstrafiken inom Kronobergs län. Satsningen är en del av Växjö kommuns budget för 2023 som beslutades av kommunstyrelsen i november 2022. – En aktiv fritid ska inte vara en ekonomisk fråga. Alla ungdomar ska ha möjlighet att upptäcka Kronoberg och ta del av aktiviteter och…

Läs mer

Eneroth: ”Fel att minska järnvägssatsningarna”

Moderaterna i länet gläds nu åt att regeringen fullföljer en del av de beslut om infrastruktur som jag tog under tiden som infrastrukturminister – och det är bra. Jag var stolt över att kunna presentera både dubbelspår mellan Växjö och Alvesta och satsningen på Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn. De är viktiga både för vår…

Läs mer

”Vi kommer att ta ansvar för Växjö kommun”

Det preliminära resultatet för Växjö kommun 2022 visar ett positivt resultat på 230 miljoner kronor. Överskottet är bland annat en följd av skatteavräkningar och statsbidrag. Att vi har ett starkt resultat i ryggen när vi går in i en mer osäker period med höjda räntor, hög inflation och försvagad konjunktur gör oss bättre rustade för…

Läs mer

En fritidsbank leder till fler aktiva barn i Växjö

Vi vet att våra barn och ungdomar är fysiskt aktiva i allt mindre utsträckning i dag än tidigare. Vi vet också att andelen barn och ungdomar som lider av fetma blir högre för varje år som går. Vi vet också att minskad fysisk aktivitet och fetma leder till större problem för den enskilde individen längre…

Läs mer

Nystart för Växjös kultur- och fritidsliv

Sedan årsskiftet har Växjö kommun ett nytt politiskt styre bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kultur- och fritidsfrågorna står högt upp på vår dagordning – idrott, kultur och allas rätt till en aktiv fritid är viktiga delar av välfärden. En meningsfull fritid med ett starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv gör att människor möts. Det…

Läs mer

Ny styrelse

Söndagen den 5 mars hade Socialdemokraterna Växjö årsmöte och då valdes en ny styrelse för det kommande året. Martin Edberg omvaldes som ordförande och följande ledamöter valdes till styrelsen: Rose-Marie Holmqvist (omval) Tomas Thornell (omval) Giselle Iskandar (omval) Henrik Vahldiek (nyval) Malin Lauber (omval) Hugo Hermansson (omval) Johanna Karlén (nyval) Michael Sjöö (omval) Julia Berg…

Läs mer

Nystart för Växjö kommuns sociala arbete

På onsdagen antog nämnden för arbete och välfärd sin internbudget för 2023. Nämnden beslutade bland annat avsätta 1 miljon kronor riktade till insatser för att få fler kommuninvånare i arbete, särskilt utrikesfödda kvinnor. Nämnden beslutade även att återstarta delar av vuxenutbildningen i kommunal regi och att förändra reglerna för feriegaranti för gymnasieungdomar. Ett stort fokus…

Läs mer
facebook Twitter Email