Tack regeringen! 65 miljoner extra till Växjös välfärd

I dag presenterade den Socialdemokratiskt ledda regeringen sin statsbudget för nästa år. I den görs stora satsningar på bland annat landets kommuner och Växjö kommun får 65 miljoner extra under 2022. Det är pengar som bland annat ska gå till att lyfta kommunens äldreomsorg och stärka skolan. Nu är det upp till det moderatledda styret…

Läs mer

Växjö behöver regler för elsparkcyklar

Elsparkcykeln har gjort sitt intåg i Sverige och i kommunen efter kommun etablerar sig företag som hyr ut dessa transportmedel. Nu har det första företag startat upp verksamhet i Växjö tätort. Tekniska nämnden har tidigare sagt nej till de företag som har velat starta upp elsparkcykeluthyrning i Växjö men eftersom ett företag nu etablerar sig,…

Läs mer

Vilket Växjö vill du ha?

Politiker använder sig ibland av uttryck som ”Barnen är vår framtid”, ”Skola, vård och omsorg ska prioriteras” och så vidare. Det kan tyckas vara klyschor, men bakom varje fras finns en sanning och ett budskap. Socialdemokraterna vill göra vårt samhälle bättre. Vi vill att alla ska kunna färdas väl genom livet och vi vill att…

Läs mer

Siffrorna visar tydligt vilka partier som menar allvar med att stärka äldreomsorgen

Äldre som nekas hemtjänst, nedskärningar på äldreboenden, omsorgstagare som får vänta allt för länge på hjälp, behövande som inte får plats på särskilt boende – det är bara några av de saker vi kan läsa om i lokala medier gällande omsorgen i Växjö kommun. Vi vet också att undersköterskorna måste springa allt snabbare mellan vårdtagarna….

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Vill du se ett annat Växjö? Ett Växjö som prioriterar välfärden, våra barn och våra äldre framför privatiseringar och besparingar. Då behöver vi din hjälp och ditt stöd. Socialdemokraterna är i dag största parti i Växjö kommun men eftersom kommunen styrs av en moderatledd koalition är vårt inflytande begränsat. Med din hjälp kan detta förändras….

Läs mer

Stoppa minutjakten för sophämtarna

Det är inte bara inom omsorgen i Växjö kommun som personalen drabbas av den så kallade minutjakten, detta sker nu även inom sophämtningen. Personalen som jobbar med sophämtning tvingas köra snabbare, det ska sparas pengar och då inträffar självklart incidenter. Det är dags att denna minutjakt upphör, både för personalen som hämtar sopor och för…

Läs mer

Växjö kommun behöver fler bostäder – inte färre bostadsbolag

Den blågröna majoriteten, med Moderaterna i spetsen, är ärliga med vad de har för intentioner med sina politiska beslut. Det har blivit mer än tydligt att de i första hand gör en bolagssammanslagning för att finansiera vår gemensamma välfärd och i andra hand för att bygga fler hyresrätter utanför Växjö tätort. De blågröna lovar guld…

Läs mer

Det är dags för ett maktskifte i Växjö kommun – elever och lärare förtjänar bättre

Replik till Ida Erikssons (M) debattartikel i Smålandsposten den 24 augusti. Iartikeln i Smålandsposten den 22 augusti som Ida Eriksson hänvisar till, säger jag att vi behöver mer resurser för att stärka elevhälsan och även mer resurser till skolor som har störst behov – det vill säga öka den socioekonomiska ersättningen. Socialdemokraterna vill alltså rikta resurserna mer åt de…

Läs mer

Växjös elever och lärare förtjänar bättre – tillsätt en skolkommission

  Nästan 100 elever som slutar årskurs tre i Växjö kommun kan inte läsa. Var fjärde elev som slutar nian är inte godkänd i alla ämnen. Allt fler upplever inte någon studiero och vi får rapporter om att fler och fler inte kommer till skolan. Under de senaste åren har våra skolor blivit mer och…

Läs mer

Avskaffa delade turer

Undersköterska inom äldreomsorgen i Sverige är idag ett bristyrke. Det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Samtidigt lever vi i ett samhälle där fler äldre är i behov av vård och omsorg. Därför måste långsiktiga lösningar garanteras för att äldreomsorgen ska bli så bra och säker som möjligt, både idag och i framtiden. Att öka…

Läs mer
facebook Twitter Email