Socialdemokraterna i Växjö söker en ny ombudsman

Vill du vara med oss och vinna nästa val 2026 i Växjö? Har du hjärtat i folkrörelsen och delar våra grundläggande värderingar? Då har vi ett spännande jobb för dig. Som ombudsman är du navet i vår verksamhet och arbetet är omväxlande. Du kommer att vara involverade i alltifrån internt föreningsarbete och medlemsutbildningar till utåtriktade…

Läs mer

BUDGETNYHET: Anslagen till studieförbunden höjs under 2024

Under 2024 kommer de lokala studieförbunden att få ett högre bidrag från Växjö kommun. Bidraget har inte reglerats på tio år och det nya styret i Växjö kommun höjde stödet 2023 och höjer det ytterligare med 200 000 kronor under nästa år. Det innebär att stödet har höjts med 20 procent på två år. Studieförbunden…

Läs mer

Det finns inget att dölja i diskussionerna kring simhallen

I alla beslut som fattas diskuterar olika partier internt och med varandra hur förslag kan tas fram och läggas. Saker diskuteras på beredningsnivå och i olika konstellationer. Allt för att förslag ska bli så bra som möjligt. Detta är ett inget ovanligt arbetssätt. Det finns inget att protokollföra eftersom det inte finns en dagordning och…

Läs mer

Lauber: ”Jag är stolt över att vi nu äntligen har enats om simhallen”

Diskussion om Simhallen i Växjö har pågått i tio år, kanske längre. Jag är stolt över att vi nu äntligen har enats i politiken om ett inriktningsbeslut om en ny simhall på Bäckaslövsområdet. I mitt politiska engagemang jobbar jag för invånarnas bästa och behöver ha ett helhetsperspektiv. Att inte isolera en fråga utan se en…

Läs mer

Fler Växjöungdomar har fått sommarjobb

I år är det drygt 780 ungdomar i Växjö kommun som har fått ett sommarjobb via den kommunala garantin. Detta ska ställas mot förra årets knappt 450 ungdomar. Det är nästan en fördubbling av antalet ungdomar som har får möjlighet till ett sommarjobb i år. Till det ska alla ungdomar som har ordnat med ett…

Läs mer

Växjö kommun påbörjar planeringsarbete för ny simhall

Växjös kommunstyrelseordförande Malin Lauber (S) har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att påbörja planeringsarbete av byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet. Samtidigt ska arbetet, med hur området kring den gamla simhallen kan utvecklas, påbörjas samt ta fram förslag på vilken offentlig verksamhet som han inrymmas i den gamla byggnaden. Det finns…

Läs mer

Fler ungdomar har fått feriepraktik i sommar

Under våren har ungdomar i Växjö kommun i vanlig ordning haft möjlighet att söka till sommarens feriepraktik. I år har drygt 780 ungdomar fått en feriepraktikplats. – Feriepraktik är en första och viktig kontakt med arbetslivet för många ungdomar, men också en möjlighet att prova på hur det är att jobba i en kommun. För…

Läs mer

Växjö kommuns anställda ska inte tvingas ange papperslösa

I Tidöavtalet står att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.” Om förslaget blir verklighet kan det tvinga våra medarbetare i Växjö kommun att agera mot såväl etiska och professionella principer som mot sina grunduppdrag. Det kan handla…

Läs mer

All kärlek är bra kärlek

Växjö Pride är äntligen tillbaka med kunskap, glitter och allvar och firar dessutom tio år! Under tio år har Växjö Pride synliggjort, stöttat och utvecklat förutsättningar för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners liv. Växjö Pride har också spridit kunskap och visat på vikten av öppenhet, frihet och kärlek. I tio år har vi kunnat ta…

Läs mer

Växjö ska bli hållbart på allvar

Snast år 2030 ska målen i Växjös hållbarhetsprogram vara uppnådda. Det var ett beslut som antogs i full politisk enighet under den förra mandatperioden. Syftet med beslutet är att skapa en kommun som är en fantastisk plats att bo, verka och leva på, både nu och i framtiden. För att nå dit antogs ett program…

Läs mer
facebook Twitter Email