Tillsammans är vi starka

Vill du se ett annat Växjö? Ett Växjö som prioriterar välfärden, våra barn och våra äldre framför privatiseringar och besparingar. Då behöver vi din hjälp och ditt stöd. Socialdemokraterna är i dag största parti i Växjö kommun men eftersom kommunen styrs av en moderatledd koalition är vårt inflytande begränsat. Med din hjälp kan detta förändras….

Läs mer

Stoppa minutjakten för sophämtarna

Det är inte bara inom omsorgen i Växjö kommun som personalen drabbas av den så kallade minutjakten, detta sker nu även inom sophämtningen. Personalen som jobbar med sophämtning tvingas köra snabbare, det ska sparas pengar och då inträffar självklart incidenter. Det är dags att denna minutjakt upphör, både för personalen som hämtar sopor och för…

Läs mer

Växjö kommun behöver fler bostäder – inte färre bostadsbolag

Den blågröna majoriteten, med Moderaterna i spetsen, är ärliga med vad de har för intentioner med sina politiska beslut. Det har blivit mer än tydligt att de i första hand gör en bolagssammanslagning för att finansiera vår gemensamma välfärd och i andra hand för att bygga fler hyresrätter utanför Växjö tätort. De blågröna lovar guld…

Läs mer

Det är dags för ett maktskifte i Växjö kommun – elever och lärare förtjänar bättre

Replik till Ida Erikssons (M) debattartikel i Smålandsposten den 24 augusti. Iartikeln i Smålandsposten den 22 augusti som Ida Eriksson hänvisar till, säger jag att vi behöver mer resurser för att stärka elevhälsan och även mer resurser till skolor som har störst behov – det vill säga öka den socioekonomiska ersättningen. Socialdemokraterna vill alltså rikta resurserna mer åt de…

Läs mer

Växjös elever och lärare förtjänar bättre – tillsätt en skolkommission

  Nästan 100 elever som slutar årskurs tre i Växjö kommun kan inte läsa. Var fjärde elev som slutar nian är inte godkänd i alla ämnen. Allt fler upplever inte någon studiero och vi får rapporter om att fler och fler inte kommer till skolan. Under de senaste åren har våra skolor blivit mer och…

Läs mer

Avskaffa delade turer

Undersköterska inom äldreomsorgen i Sverige är idag ett bristyrke. Det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Samtidigt lever vi i ett samhälle där fler äldre är i behov av vård och omsorg. Därför måste långsiktiga lösningar garanteras för att äldreomsorgen ska bli så bra och säker som möjligt, både idag och i framtiden. Att öka…

Läs mer

Det måste vara slut på neddragningar inom välfärden

Socialdemokraterna i Växjö gjorde stora satsningar på omsorgen och skolan i den gemensamma budget vi gjorde med Vänsterpartiet för 2022. Växjös moderatledda majoritet verkar helt ha undgått de utmaningar välfärden haft under pandemin. Såväl de äldre som barn och elever har drabbats hårt och nu krävs det resurser. Majoritetens budget innehåller i princip ingen satsning…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha en kyrka för alla

Idag är Svenska kyrkan en samhällsfungerande folkkyrka. En kyrka som finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. Under den pågående pandemin har det blivit ännu mer tydligt hur viktigt ett hoppfullt budskap är och vilken viktig roll Svenska kyrkan spelar i det svenska samhället….

Läs mer

Vi vill stärka föreningslivet

Växjö kommun har ett fantastiskt föreningsliv där ideella krafter och engagemang resulterar i bra föreningar med bra verksamheter. Föreningarna är viktiga av så många anledningar för vår kommun. Det ger möjlighet för oss invånare att hitta en fritid som skapar möten, inspirerar och bygger upp vår hälsa. Oavsett om det handlar om bollsport eller kultur,…

Läs mer

Växjös kyrkor ska vara öppna för alla

Socialdemokraterna vill se en öppen och modern folkkyrka som är välkomnande för alla. Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns. Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet. Kyrkan ska alltid stå upp mot rasism,…

Läs mer
facebook Twitter Email