Växjö ska ha en trygg och likvärdig skola

När alla barn, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Alla ska få den utbildning de har rätt till och det ska finnas de resurser som krävs. Alla barn och elever ska kunna drömma om sin framtid. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

Detta vill Socialdemokraterna:

  • Fördela resurser så att de skolor som behöver bäst får mest.
  • Arbeta aktivt för att motverka skolsegregation och för att fler elever ska nå sina mål.
  • Lita på och lyssna mer på professionen och jobba tillitsbaserat
  • Personalen i skolan ska ha en bra arbetsmiljö, för detta krävs en dialog med facken.
  • Se över gruppstorlekar från förskola till högstadiet.
  • Satsa på fritidshemmen.
  • Mer tillgänglig och likvärdig elevhälsa.
  • Utreda behov av nattomsorg.
  • Öka tillgängligheten till kulturskolans verksamheter.
  • Utöka timmarna för allmän förskola.
facebook Twitter Email