Aktuellt

Förslaget från de borgerliga partierna är i själva verket en besparing på vår välfärd

Representanter för Växjös minoritetsstyre skriver i en artikel: ”Urstark ekonomi ger utrymme för sänkt skatt och stark välfärd” (Smålandsposten den 17/6). Socialdemokraterna håller med om att Växjös ekonomi är stark. Tack vare våra medarbetares arbete och stora statsbidrag. Dock märks inte det i verksamheterna. Pengarna används nämligen till skattesänkningar samt läggs på hög. Det moderatledda…

Läs mer

Socialdemokraterna prioriterar kultur och fritid

Under nuvarande mandatperiod skulle kultur- och fritidsnämnden ta fram och besluta om en kultur- och fritidsplan. För tre år sedan, 2019, genomfördes en workshop där resultatet rann ut i sanden. I början på 2022 köpte den moderatledda minoriteten in en konsult som skulle arbeta fram en kultur- och fritidsplan tillsammans med politiker och tjänstepersoner inom…

Läs mer

Socialdemokraterna satsar på skolan

En stark välfärd med stora satsningar på skolan och omsorgen. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budgetförslag för Växjö 2023. Därför får skolan och omsorgen stora tillskott i vår budget. Tyvärr förlorade vår budget voteringen och i stället vann alliansens förslag. Det innebär att Växjö kommuns hushåll får en skattesänkning. Det hushållen också får är en…

Läs mer

Stora satsningar på skolan och omsorgen

En stark välfärd med stora satsningar på skolan och omsorgen. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budgetförslag för Växjö 2023. Därför får skolan och omsorgen stora tillskott i vår budget. Ingen ska vara rädd för att ens föräldern inte får omsorg eller att ens barn inte får den utbildning de har rätt till. Alla ska känna…

Läs mer

Socialdemokraterna vill satsa på unga

Nu är årets budgetdebatt igång. Det är ett av fler tillfällen för politikerna att debattera sina politiska förslag om hur man vill att Växjö kommun ska bli bättre. Och för Oliver Rosengren, moderat, är det viktigt att stärka hushållens ekonomi. Det är såklart viktigt att varje hushåll har råd att betala hyran, köpa mat och…

Läs mer

Växjös skolor behöver fler vuxna

Den styrande minoritetens politik är verklighet på skolorna. Nu måste till exempel Norregårdsskolan minska på antalet elevassistenter. Det drabbar de allra svagaste eleverna. Vi vet att flera hundra elever som slutar årskurs nio inte kan söka till gymnasiet, för att de saknar fullständiga betyg. För att fler ska kunna söka till gymnasiet måste grundskolan få…

Läs mer

Växjös elever förtjänar bättre

En granskning av revisionsbyrån KPMG gällande likvärdigheten i skolan visar tydligt att grundskolorna i Växjö kommun inte har haft rätt förutsättningar för att erbjuda likvärdig utbildning för eleverna. Deras granskning visar att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal varierar stort mellan skolenheterna. Vidare visar den att eleverna som har behov av särskilt stöd inte har…

Läs mer

Moderaternas skattesänkning är en skymf mot pandemins hjältar

Vi har precis tagit oss igenom en tuff period och vi vet inte vad som väntar runt hörnet. Under två års tid gick Växjös omsorg på knäna då pandemin satte både medarbetarna och omsorgstagarna under en mycket hård press. Medarbetarna fick slita ordentligt för att se till att våra äldre och behövande kunde få en…

Läs mer

Socialdemokraternas budget för år 2023

En stark välfärd med stora satsningar på omsorgen och skolan. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budget för Växjö 2023. – Under flera år har vi prioriterat skolan och det fortsätter vi med. Flera hundra ungdomar är inte behöriga till gymnasiet – varje år. Det måste vi ändra på. Vårt Växjö kan bättre, säger Malin Lauber…

Läs mer

Socialdemokraterna kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna eller vara med och bidra till att partiet får inflytande i Växjö kommun. På denna punkt har vi varit väldigt tydliga och vi kommer fortsätta att vara tydliga. När kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) får frågan av Smålandsposten vill hon inte svara, eftersom ”hon inte vill låsa in…

Läs mer
facebook Twitter Email