Växjö kommun behöver en ny simhall

Växjö kommun behöver en ny simhall. Den nuvarande är i dåligt skick och i många år har en lösning diskuterats. Äntligen råder det stor politisk enighet om att bygga en ny simhall. I augusti 2023 tog politiken beslut om att påbörja planering av ny simhall på Bäckaslövsområdet. Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen fattade beslut om att starta ett lokalprojekt och inriktning om innehållet nu under våren.

Det viktiga för oss är att vi bygger en simhall för alla. Det ska finnas plats för barnfamiljerna, motionssimmarna och elitsimmarna. Det ska finns möjlighet att träna på gym, ha rehabträning, äta mat eller ta det lugnt i en relaxavdelning. Den nya simhallen kommer att innehålla läktare så att både sim- och hopptävlingar kan genomföras.

Exakt hur simhallen kommer att se ut eller vad den kommer att innehålla är ännu inte spikat. Detta arbete inklusive kostnadskalkyler pågår just nu och beslut om detta kommer att tas i närtid.

I samband med att simhallen öppnar kommer det att finnas kollektivtrafik på plats i form av en busslinje som stannar på Bäckaslövsallén, nya cykel- och gångbanor kommer att byggas och en ny gång- och cykelöverfart kommer vara på plats över Söderleden.

Att bygga en helt ny simhall har flera fördelar. En fördel för oss är tidsaspekten. Genom att bygga en ny simhall på Bäckaslöv så kortas tiden ner, vilket innebär att den kommer att kunna stå klar inom några år. Om vi skulle renovera den nuvarande simhallen skulle den behöva hålla stängt under flera år, vilket skulle bli ett stort avbrott för den lagstadgade simundervisningen, föreningslivet samt de invånare som vill motionssimma eller bada.

Vi bygger en simhall för framtiden. Växjö kommun har i dag nästan 100 000 invånare och en ny simhall måste ha kapacitet för en betydligt större befolkning. En så pass stor byggnad som efterfrågas skulle utgöra ett allt för stort ingrepp vid Växjösjön.

Arbetet med en ny simhall är nu i gång och inom kort kommer nya beslut att fattas som tar oss framåt i arbetet. Parallellt med detta pågår ett arbete med att utveckla den nuvarande simhallen och området runt omkring. Vår vision är att den gamla byggnaden ska fyllas av kulturell verksamhet och bidra till att stärka Växjö kommuns kulturliv. Området runt omkring kommer att ge plats för bad, motion och rekreation. Vi utvecklar Växjös stadspark och knyter ihop centrum med universitetet.

Vi ser fram emot att bygga en ny simhall och skapa nya mötesplatser för nutida och framtida invånare och besökare.

Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande

Maria Garmer (V), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Pernilla Tornéus (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Andreas Olsson (C), ledamot av kommunstyrelsen

Jon Malmqvist (KD), ledamot av kommunstyrelsen

Christina Rosén (L), ledamot av kommunstyrelsen

Magnus P Wåhlin (MP), kommunalråd

facebook Twitter Email