Miljö- och bygghandläggningen blir mer digital och ännu mer serviceinriktad

Under 2024 kommer miljö- och byggnämnden i Växjö kommun att påbörja en resa mot en mer digitaliserad verksamhet. Genom att digitalisera flera delar av verksamheten och skapa ny innovativa lösningar kan nämnden frigöra resurser och öka servicen gentemot de som bor, lever och verkar i Växjö kommun.

– Vi kommer att behöva ändra vårt arbetssätt och vi kommer nu att växla upp vår digitaliseringsresa. Digitalisering är nödvändig för att fortsätta leverera en välfärd i hög klass, hög rättssäkerhet och underlätta för vår personal, säger Lisa Larsson (S), ordförande i miljö- och byggnämnden.

– Vi genomför nu en rad olika förändringar. Det kommer att tas fram en ny e-tjänst för bygglovsansökningar, vi kommer att uppdatera redan existerande e-tjänster och vi kommer att förbättra servicen genom att ändra öppettiderna i vår telefontjänst. Vi kommer dessutom att påbörja en mer digitaliserad och effektivare handläggning med hjälp av AI, säger Pernilla Bodin (MP), 1:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden.

Uppdragen att digitalisera mer är en del av miljö- och byggnämndens internbudget för 2024.

– Utöver digitaliseringen kommer vi dessutom att öka servicen för kommunens företagare och invånare genom att tidsätta alla handläggningstider. Det innebär att den som kontaktar oss i ett ärende ska veta hur lång handläggningstiden kan väntas bli, säger Aleksija Djurovic (V), ledamot i miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämndens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email