Socialtjänstens beredskap i Växjö kommun ska stärkas vid kris

Vid en eventuell krissituation är det viktigt att de samhällsviktiga verksamheterna uppfyller samma kvalitet som vid vanlig drift. För att säkerställa detta vidtas just nu ett antal åtgärder i Växjö kommun.

– Socialtjänsten är en viktig del av det svenska samhällets beredskap. Vid en eventuell krissituation ska ordinarie verksamhet fungera med god kvalitet samtidigt som det ska finnas beredskap för att nya målgrupper och behov kan uppstå, säger Magnus P. Wåhlin (MP), 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Uppdraget att säkerställa socialtjänstens beredskap i Växjö kommun är en del av nämnden för arbete och välfärds internbudget för 2024.

– Vi ger nu förvaltningen i uppdrag att säkerställa att beredskapen är god i Växjö kommun. De som bor, lever och verkar i Växjö kommun ska kunna förvänta sig samma höga kvalitet, även vid en eventuell krissituation, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

– Kunskapen och medvetenheten om verksamhetens krisberedskap och krishantering ska öka i syfte att vid behov kunna möta en allvarlig händelse och bidra till att minska konsekvenserna av det som har inträffat, säger Anna Bertland (V), ledamot i nämnden för arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärds internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email