Nyheter

Växjö kommun stärker de brottsförebyggande insatserna

För att stärka ungas möjligheter till delaktighet och förhindra att de hamnar i utanförskap, våld eller rekryteras till kriminalitet tas nu krafttag för att stärka det brottsförebyggande arbetet i Växjö kommun. Det brottsförebyggande arbete som redan pågår stärkts och kompletteras med fler arbetsmetoder och en särskild satsning riktad mot yngre genomförs. – Vi kan göra…

Läs mer

Växjö vill att barn och ungdomar ska bli mer delaktiga i kommunens arbete

Ungdomar är allt mindre intresserade av politik, fler än hälften av ungdomarna tror inte att politiken kan lösa dagens samhällsproblem och vart femte kille tar avstånd från påståendet att demokrati alltid är det bästa sättet att styre ett samhälle. Det visar den senaste årsrapporten från Ungdomsbarometern. För att få barn och ungdomar mer delaktiga ska…

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla kommuninvånare i Växjö

Snart lägger vi 2023 bakom oss och vilket år det har varit! För min egen del, som ganska ny på ”jobbet” med ett år bakom mig, har det varit både roligt, utmanande och fullt av viktiga fattade beslut. Vi har en otrolig organisation och tillsammans gör vi alla Växjö kommun så mycket bättre. Jag vill…

Läs mer

Centrumskolan blir kvar – med stärkt styrning

Kunskapsresultaten för Centrumskolan har under de senaste läsåren visat låg måluppfyllelse i förhållande med andra skolor med jämförbara förutsättningar. För läsåret 2022/2023 nådde endast 18 procent av eleverna i årskurs 6 målen och resultaten för nationella proven i årskurs 3 tyder på brister i kunskapsutvecklingen. Utbildningsnämnden beslöt därför att utreda Centrumskolans organisation och framtid. Nu…

Läs mer

Tillsammans gör vi Växjö bättre

Äntligen styrs Växjö kommun av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Växjö kommun ska vara en motvikt till krafter som vill splittra människor. Växjö ska vara en välkomnande, öppen, jämlik, trygg och hållbar kommun med ett väl fungerande och hållbart näringsliv. Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela kommunen. Under vårt första år har…

Läs mer

Växjö kommuns budget 2024 – för en trygg och hållbar framtid

Idag har styret i Växjö kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterat sitt budgetförslag för 2024 för en trygg och hållbar framtid. I arbetet med att ta fram budgetförslaget har Centerpartiet deltagit. 2024 väntas blir ett extra ordinärt år som kommer att präglas av en orolig omvärld, tillfälligt höga pensionskostnader och en fortsatt hög inflation, därför…

Läs mer

Alla Växjös kommunala grundskoleelever kommer att erbjudas frukt varje dag

Från och med nästa år kommer Växjös kommunala grundskolor att servera frukt till alla elever, varje dag. Detta uppdrag är en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i Växjö kommun för 2024. – Skolan ska vara avgiftsfri och för att säkerställa att skolan är avgiftsfri kommer vi att börja servera frukt varje dag, till…

Läs mer

Sommarlovsresekorten för ungdomar utökas

Under sommaren 2023 infördes ett sommarlovsresekort för gymnasieungdomar i Växjö kommun. Erbjudandet om resekort fortsätter även under 2024 och nu föreslår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att fler ungdomar ska få möjlighet att ta del av erbjudandet.   – Syftet med sommarlovsresekortet är att underlätta för ungdomar att ta del av fritidsaktiviteter, nöjen och sommarjobb. Det handlar om att…

Läs mer

Utemiljöerna på Växjös kommunala särskilda boenden ska rustas upp

Utemiljöerna kring flera kommunala särskilda boenden i Växjö kommun är i behov av en upprustning. Därför föreslås nu att det upprustningsarbetet påbörjas under nästa år. Uppdraget är en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i Växjö kommun för 2024. – Det är viktigt att våra särskilda boenden är trivsamma både på insidan och på…

Läs mer

Träffa kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber

Välkommen att träffa kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, Malin Lauber. Socialdemokraterna bjuder in till ett öppet möte tisdagen den 31 oktober kl 17.30 på Teleborgskyrkans församlingshem på Teleborg.   Flera av Socialdemokraternas ledande politiker i Växjö kommun kommer att vara på plats. Så ta chansen att ställa frågor om den kommunala verksamheten eller framför dina…

Läs mer
facebook Twitter Email