Nyheter

Avskaffa minutjakten för våra medarbetare inom omsorgen

Vi har alla hört berättelser från personal, omsorgstagare och anhöriga om hur illa systemet med minutscheman i hemtjänsten fungerar. Det stressar personalen och upplevs som stelbent av våra omsorgstagare och deras anhöriga. Ett system som talar om exakt hur länge en omvårdnadsinsats ska ta hemma hos en omsorgstagare är inte rimligt, varken för våra medarbetares…

Läs mer

Växjö behöver en ny kommunal gymnasieskola

Växjö kommun har idag tre bra kommunala gymnasieskolor. Varje skola erbjuder en rad olika gymnasieprogram. De kommunala gymnasieskolorna är populära och söktrycket är högt, det blir man stolt över, men för att klara av söktrycket bör en ny gymnasieskola öppnas. Därför anser vi socialdemokrater att Växjö bör förbereda arbetet för att bygga en ny gymnasieskola….

Läs mer

Ett bra sommarlov oavsett plånbok

Vi vet att ett stort antal barn i Växjö kommun lever i ekonomiskt utsatta familjer. Det finns föräldrar som har ångest över att ens barn ska ta med en hundralapp till skolutflykten, kläder som har blivit för små och där det är avgörande om lönen eller barnbidraget kommer innan eller efter helgen. Det är inte…

Läs mer

Tajma Sisic invald i Svenska FN-förbundets styrelse

Tajma Sisic, politisk sekreterare och oppositionsledare i Växjöbostäders styrelse för Socialdemokraterna, har valts in i styrelsen för Svenska FN-Förbundet. Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. –…

Läs mer

Socialdemokraterna varken gillar eller driver marknadshyror

Vi måste bygga bostäder som folk har råd med. Hyresrätten är viktig för många, för den som ska ha sitt första egna boende, för den som lämnar sin villa eller för den som helt enkelt tycker att det är ett bekvämt bostadsalternativ. – Just nu ligger det ett förslag på bordet om fri hyressättning vid…

Läs mer

Malin Lauber: ”Växjöbostäders hyresgäster ska inte finansiera stora delar av Växjös skola och omsorg”

Växjö tillhör de kommuner som tar ut allra mest vinst ur sitt kommunala bostadsbolag Växjöbostäder. Förra året delade Växjöbostäder ut 100 miljoner kronor till Växjö kommun. Det tycker vi socialdemokrater är orimligt! Det är inte rimligt att hyresgästernas inbetalda hyror ska finansiera så stor del av kommunens budget som det gör idag. Pengarna ska gå…

Läs mer

Pengarna ska arbeta i våra verksamheter – inte läggas på hög

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget för 2022 innehåller flera förslag med mål att öka jämlikheten i Växjö kommun. Tack vare stora statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen har vi utrymme att göra satsningar lokalt. Pengarna ska arbeta i våra verksamheter och komma Växjöborna till del. De ska inte läggas på hög. Det senaste året har starkt…

Läs mer

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet satsar på kommunens medarbetare

I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag för Växjö kommun finns flera satsningar på kommunens medarbetare. Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktig en väl fungerande välfärd är. Om omsorgen om våra äldre ska fungera och om barn och unga ska ha en trygg skola och fritid måste våra medarbetare ha en bra arbetsmiljö och…

Läs mer

S + V släpper budget för ökad jämlikhet

Idag presenterar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sin budget för Växjö kommun 2022 under parollen ” Ett jämlikt Växjö”. Budgetförslaget innehåller en rad förslag för ökad jämlikhet. Pandemins effekter har gjort att vi står inför stora framtida utmaningar, en av dessa är utbildningsskulden. Därför satsar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ca 43 miljoner på skolan. Ambitionen är att satsningen…

Läs mer

Nytt servicekontor till Växjö

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att ge Statens servicecenter i uppdrag att öppna ytterligare 28 så kallade servicekontor runt om i Sverige. Ett av dessa kontor kommer att öppna i Växjö, vilket innebär att kommunen får ytterligare ett servicecenter. Vid dessa kontor kan medborgare får hjälp med ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och vid vissa…

Läs mer
facebook Twitter Email