Nyheter

Växjö ska vara en klimatledande kommun

Klimathotet är en vår tids största globala utmaning. Vi läser varje dag om larmrapporter med allt från hällregn och kraftiga översvämningar till extrem torka och kraftiga skogsbränder. Frågan känner inga gränser och vi har begränsat med tid på oss att lösa den. Vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår…

Läs mer

Växjö ska få en ny ishall – ett löfte från Socialdemokraterna  

Växjö kommuns föreningsliv är starkt och kommunen har en lång tradition av framgångsrika idrottare och idrottslag. Föreningarnas samarbete med kommunen fungerar oftast alldeles utmärkt, vilket är otroligt viktigt för hela kommunen. Växjö kommun växer och vi närmar oss 100 000 invånare. När kommunen växer och våra invånare blir allt fler så behöver även kommunens idrottsanläggningar…

Läs mer

Växjö behöver ett maktskifte

Om sju veckor är det val. Då avgör du Växjös framtid. Det är hög tid för maktskifte i Växjö kommun efter snart 16 år med ett moderatlett styre. Fler barn ska nå sina mål i skolan. Riktningen går idag åt fel håll. Lärarna måste få rätt förutsättningar och en god arbetsmiljö. Resurserna i skolan ska…

Läs mer

Stärkt fältverksamhet – ökad trygghet

De allra flesta tycker att Växjö kommun är en trygg kommun att bo och leva i. Polisen har under flera år rapporterat om att antalet anmälda brott blir färre men trots det upplever ändå allt fler kommuninvånare en otrygghet. De trygghetsmätningar som kommunen gör tillsammans med polisen visar att den upplevda otryggheten ökar i vissa…

Läs mer

Socialdemokraterna vill stärka föreningslivet!

Vi är många som ser fram emot en sommar utan restriktioner där vi får möjlighet att heja på vårt favoritlag eller uppleva en föreställning live. Mor- och farföräldrar kan närvara vid barnbarnens aktiviteter och föreningslivet kan blomma ut igen. Många föreningar har haft det tufft under pandemin och en del har klarat sig relativt bra….

Läs mer

Förslaget från de borgerliga partierna är i själva verket en besparing på vår välfärd

Representanter för Växjös minoritetsstyre skriver i en artikel: ”Urstark ekonomi ger utrymme för sänkt skatt och stark välfärd” (Smålandsposten den 17/6). Socialdemokraterna håller med om att Växjös ekonomi är stark. Tack vare våra medarbetares arbete och stora statsbidrag. Dock märks inte det i verksamheterna. Pengarna används nämligen till skattesänkningar samt läggs på hög. Det moderatledda…

Läs mer

Socialdemokraterna prioriterar kultur och fritid

Under nuvarande mandatperiod skulle kultur- och fritidsnämnden ta fram och besluta om en kultur- och fritidsplan. För tre år sedan, 2019, genomfördes en workshop där resultatet rann ut i sanden. I början på 2022 köpte den moderatledda minoriteten in en konsult som skulle arbeta fram en kultur- och fritidsplan tillsammans med politiker och tjänstepersoner inom…

Läs mer

Socialdemokraterna satsar på skolan

En stark välfärd med stora satsningar på skolan och omsorgen. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budgetförslag för Växjö 2023. Därför får skolan och omsorgen stora tillskott i vår budget. Tyvärr förlorade vår budget voteringen och i stället vann alliansens förslag. Det innebär att Växjö kommuns hushåll får en skattesänkning. Det hushållen också får är en…

Läs mer

Stora satsningar på skolan och omsorgen

En stark välfärd med stora satsningar på skolan och omsorgen. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budgetförslag för Växjö 2023. Därför får skolan och omsorgen stora tillskott i vår budget. Ingen ska vara rädd för att ens föräldern inte får omsorg eller att ens barn inte får den utbildning de har rätt till. Alla ska känna…

Läs mer

Socialdemokraterna vill satsa på unga

Nu är årets budgetdebatt igång. Det är ett av fler tillfällen för politikerna att debattera sina politiska förslag om hur man vill att Växjö kommun ska bli bättre. Och för Oliver Rosengren, moderat, är det viktigt att stärka hushållens ekonomi. Det är såklart viktigt att varje hushåll har råd att betala hyran, köpa mat och…

Läs mer
facebook Twitter Email