Elevpengen stärks i Växjö kommun

Under 2024 kommer undervisningsdelen av elevpengen till grundskolan att öka i Växjö kommun. Satsningen görs för att stärka elevernas måluppfyllelse.

– Vi satsar nu 26 miljoner kronor på att stärka elevpengen i våra grundskolor. Trots att det är tuffa ekonomiska tider lyckas vi med att höja elevpengen och därmed stärka elevernas undervisning. Men detta handlar också om att skapa en mer jämlik skola där alla barn ges lika möjligheter till framgång, oavsett bakgrund eller förutsättningar, säger Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden.

– Satsningen fokuserar på att öka behörigheten och kompetensen bland våra lärare och personal, samtidigt som lärartätheten i klassrummet är hålls hög. Tillsammans med de satsningar vi gjorde på skolan redan förra året är detta historiskt. Vi visar att skolan är vår mest prioriterade fråga, säger Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

För att stärka skolan ytterligare fortsätter Växjö kommun att jobba med att öka elevernas målsättning med fokus på lågstadiet för att minska skolsegregationens negativa effekter.

– 13 miljoner kronor av förstärkningen av elevpengen riktas mot lågstadiet, eftersom vi ser att behovet är störst där. Allt detta är långsiktiga satsningar som även syftar till att minskar skolsegregationens negativa effekter, säger Magnus Folcker (MP), ledamot i utbildningsnämnden.

Att stärka elevpengen är en del av utbildningsnämndens internbudget för 2024. Internbudgeten är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email