Nyheter

Lauber: ”Jag är stolt över att vi nu äntligen har enats om simhallen”

Diskussion om Simhallen i Växjö har pågått i tio år, kanske längre. Jag är stolt över att vi nu äntligen har enats i politiken om ett inriktningsbeslut om en ny simhall på Bäckaslövsområdet. I mitt politiska engagemang jobbar jag för invånarnas bästa och behöver ha ett helhetsperspektiv. Att inte isolera en fråga utan se en…

Läs mer

Fler Växjöungdomar har fått sommarjobb

I år är det drygt 780 ungdomar i Växjö kommun som har fått ett sommarjobb via den kommunala garantin. Detta ska ställas mot förra årets knappt 450 ungdomar. Det är nästan en fördubbling av antalet ungdomar som har får möjlighet till ett sommarjobb i år. Till det ska alla ungdomar som har ordnat med ett…

Läs mer

Växjö kommun påbörjar planeringsarbete för ny simhall

Växjös kommunstyrelseordförande Malin Lauber (S) har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att påbörja planeringsarbete av byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet. Samtidigt ska arbetet, med hur området kring den gamla simhallen kan utvecklas, påbörjas samt ta fram förslag på vilken offentlig verksamhet som han inrymmas i den gamla byggnaden. Det finns…

Läs mer

Fler ungdomar har fått feriepraktik i sommar

Under våren har ungdomar i Växjö kommun i vanlig ordning haft möjlighet att söka till sommarens feriepraktik. I år har drygt 780 ungdomar fått en feriepraktikplats. – Feriepraktik är en första och viktig kontakt med arbetslivet för många ungdomar, men också en möjlighet att prova på hur det är att jobba i en kommun. För…

Läs mer

Växjö kommuns anställda ska inte tvingas ange papperslösa

I Tidöavtalet står att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.” Om förslaget blir verklighet kan det tvinga våra medarbetare i Växjö kommun att agera mot såväl etiska och professionella principer som mot sina grunduppdrag. Det kan handla…

Läs mer

All kärlek är bra kärlek

Växjö Pride är äntligen tillbaka med kunskap, glitter och allvar och firar dessutom tio år! Under tio år har Växjö Pride synliggjort, stöttat och utvecklat förutsättningar för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners liv. Växjö Pride har också spridit kunskap och visat på vikten av öppenhet, frihet och kärlek. I tio år har vi kunnat ta…

Läs mer

Växjö ska bli hållbart på allvar

Snast år 2030 ska målen i Växjös hållbarhetsprogram vara uppnådda. Det var ett beslut som antogs i full politisk enighet under den förra mandatperioden. Syftet med beslutet är att skapa en kommun som är en fantastisk plats att bo, verka och leva på, både nu och i framtiden. För att nå dit antogs ett program…

Läs mer

Fira 1 maj i Växjö

Välkomna på familjedag i Linnéparken på 1 maj. Det är åter dags att fira 1 maj med traditionsenligt demonstrationståg genom Växjö city och firande med tal i Linnéparken. Nytt för i år är fokus på familjefirande i Linnéparken med trollkarl, fiskedamm, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat. Huvudtalare är Matilda Ernkrans, fd statsråd och numera riksdagsledamot….

Läs mer

Gratis resekort i sommar till Växjö kommuns gymnasieungdomar

Sommaren 2023 erbjuds Växjö kommuns gymnasieungdomar att åka gratis med Länstrafiken inom Kronobergs län. Satsningen är en del av Växjö kommuns budget för 2023 som beslutades av kommunstyrelsen i november 2022. – En aktiv fritid ska inte vara en ekonomisk fråga. Alla ungdomar ska ha möjlighet att upptäcka Kronoberg och ta del av aktiviteter och…

Läs mer

Eneroth: ”Fel att minska järnvägssatsningarna”

Moderaterna i länet gläds nu åt att regeringen fullföljer en del av de beslut om infrastruktur som jag tog under tiden som infrastrukturminister – och det är bra. Jag var stolt över att kunna presentera både dubbelspår mellan Växjö och Alvesta och satsningen på Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn. De är viktiga både för vår…

Läs mer
facebook Twitter Email