Nyheter

Socialdemokraterna varken gillar eller driver marknadshyror

Vi måste bygga bostäder som folk har råd med. Hyresrätten är viktig för många, för den som ska ha sitt första egna boende, för den som lämnar sin villa eller för den som helt enkelt tycker att det är ett bekvämt bostadsalternativ. – Just nu ligger det ett förslag på bordet om fri hyressättning vid…

Läs mer

Malin Lauber: ”Växjöbostäders hyresgäster ska inte finansiera stora delar av Växjös skola och omsorg”

Växjö tillhör de kommuner som tar ut allra mest vinst ur sitt kommunala bostadsbolag Växjöbostäder. Förra året delade Växjöbostäder ut 100 miljoner kronor till Växjö kommun. Det tycker vi socialdemokrater är orimligt! Det är inte rimligt att hyresgästernas inbetalda hyror ska finansiera så stor del av kommunens budget som det gör idag. Pengarna ska gå…

Läs mer

Pengarna ska arbeta i våra verksamheter – inte läggas på hög

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget för 2022 innehåller flera förslag med mål att öka jämlikheten i Växjö kommun. Tack vare stora statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen har vi utrymme att göra satsningar lokalt. Pengarna ska arbeta i våra verksamheter och komma Växjöborna till del. De ska inte läggas på hög. Det senaste året har starkt…

Läs mer

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet satsar på kommunens medarbetare

I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag för Växjö kommun finns flera satsningar på kommunens medarbetare. Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktig en väl fungerande välfärd är. Om omsorgen om våra äldre ska fungera och om barn och unga ska ha en trygg skola och fritid måste våra medarbetare ha en bra arbetsmiljö och…

Läs mer

S + V släpper budget för ökad jämlikhet

Idag presenterar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sin budget för Växjö kommun 2022 under parollen ” Ett jämlikt Växjö”. Budgetförslaget innehåller en rad förslag för ökad jämlikhet. Pandemins effekter har gjort att vi står inför stora framtida utmaningar, en av dessa är utbildningsskulden. Därför satsar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ca 43 miljoner på skolan. Ambitionen är att satsningen…

Läs mer

Nytt servicekontor till Växjö

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att ge Statens servicecenter i uppdrag att öppna ytterligare 28 så kallade servicekontor runt om i Sverige. Ett av dessa kontor kommer att öppna i Växjö, vilket innebär att kommunen får ytterligare ett servicecenter. Vid dessa kontor kan medborgare får hjälp med ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och vid vissa…

Läs mer

Socialdemokraterna ändrar i laguppställningen

Valet 2022 närmar sig med stormsteg och Socialdemokraterna i Växjö genomför nu vissa förändringar i sin laguppställning och skruvar därmed upp tempot inför valrörelsen. Till sommaren byter några av Socialdemokraternas gruppledare uppdrag. – Socialdemokraterna är det största partiet i Växjö kommun och vi genomför nu en förändring bland våra förtroendevalda. Vi tänker nu sätta ännu…

Läs mer

Vi uppmärksammar förskolans dag

Idag den är det förskolans dag. En dag för att bland annat uppmärksamma den unika förskolan som finns i vårt land. Personalen på förskolan lägger grunden för våra barns livslånga lärande. Det är i förskolan grunden för våra barns lärarande börjar. Det är i förskolan som lärare genom pedagogik och metodik hjälper varje barn att…

Läs mer

Medmänsklighet – Ja tack!

När rasister har plats och yttrar sig i kommunens högst beslutande församling, kommunfullmäktige, då kommer många känslor men två tankar kan jag formulera. Vi lever i en demokrati. Rasister röstas in i fullmäktige av människor med rösträtt. De har rätt att uttrycka sig. Jag tycker inte om det. Det är obehagligt men sådan är demokratin….

Läs mer

Alla Växjöbor ska kunna leva ett hållbart liv

I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer, därför måste vi arbeta för en hållbar utveckling. Det ska gå att leva ett gott liv både i Växjö stad, i de mindre tätorterna och på landsbygden. För en levande landsbygd krävs god samhällsservice och bra infrastruktur. Du…

Läs mer
facebook Twitter Email