Växjö kommun startar kommunal vuxenutbildning

Under 2024 kommer Växjö kommun starta vuxenutbildning i egen regi. Sedan flera år tillbaka har Växjö kommun bara kunnat erbjuda vuxenutbildning i privat regi.

– Vi ser ett stort behov av att ha rådighet över den vuxenutbildning som erbjuds i Växjö kommun. Förra året utredde vi hur vi skulle organisera en vuxenutbildning i egen regi och nu tar vi steget och startar upp verksamheten, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Förutom att starta upp en vuxenutbildning i egen regi sker även en förstärkning för att höja kvaliteten av utbildning och för att stärka förutsättningarna för att klara kompetensförsörjningen.

– Vuxenutbildning med hög kvalitet är avgörande för att människor ska kunna byta riktning i livet. Alla prognoser pekar på en högre arbetslöshet framöver och då kommer det behövas mer vuxenutbildning. Dessutom har Växjö kommun en utmaning med att klara av kompetensförsörjningen till den kommunala verksamheten och där spelar vuxenutbildningen en viktig roll, säger Magnus P. Wåhlin (MP), 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Uppdragen gällande den kommunala vuxenutbildningen är en del av nämnden för arbete och välfärds internbudget 2024.

– När det gäller att säkra kvaliteten på vuxenutbildningen kommer ett särskilt fokus ligga på att förbättra resultaten inom svenska för invandrare, SFI, säger Anna Bertland (V), ledamot i nämnden för arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärds internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email