Växjö kommun investerar för framtiden

Samhällsbyggnadsnämnden investeringar i infrastruktur har tidigare inte motsvarat behovet. Därför har det byggts upp en skuld när det kommer till gator, cykelbanor, lekparker, grönområden, arbetsfordon och så vidare. Eftersom nyinvesteringar inte har gjorts i den takt som har behövts har det blivit högre reparationskostnader och sämre arbetsmiljö för medarbetarna.

– Växjö kommun har en trygg och robust ekonomi som gör att vi har råd att göra stora investeringar. Under förra året lyckades samhällsbyggnadsförvaltningen för första gången på många år genomföra de investeringar som var planerade, tack vara politiska prioriteringar. Nu går vi vidare och påbörjar arbetet med vår stora underhållsskuld, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi ökar nu investeringsbudgeten för infrastruktur kraftigt, för att säkerställa trygga och säkra vägar för cyklister, kollektivtrafiken, gångtrafikanter och bilister. Vi ökar dessutom investeringarna i vår maskinpark för att Växjö kommun ska ha fordon som är bättre för miljön och som minskar vår påverkan på klimatet, säger Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Att öka investeringarna är en del av samhällsbyggnadsnämndens internbudget för 2024. Nämndens investeringsbudget för 2024 ligger på cirka 415 miljoner kronor, varav de skattefinansierade investeringarna står för cirka hälften. Under de kommande åren planerar samhällsbyggnadsnämnden att göra investeringar för cirka 1,1 miljard kronor.

– Det är stora summor som vi nu investerar men de kommer att leda till lägre kostnader framöver. När vi sänker våra reparationskostnader får vi pengar över till andra kommunala verksamheter. Att vi uppdaterar vår fordons- och maskinpark innebär inte bara ekonomiska och miljömässiga effekter, utan det leder även till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och ger en högre effektivitet när det kommer till service mot de som bor, verkar och lever i vår kommun, säger Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email