Växjö kommun stärker de brottsförebyggande insatserna

För att stärka ungas möjligheter till delaktighet och förhindra att de hamnar i utanförskap, våld eller rekryteras till kriminalitet tas nu krafttag för att stärka det brottsförebyggande arbetet i Växjö kommun. Det brottsförebyggande arbete som redan pågår stärkts och kompletteras med fler arbetsmetoder och en särskild satsning riktad mot yngre genomförs.

– Vi kan göra hur många insatser som helst för att förbygga brott och för att få unga att inte fångs upp av kriminella gäng, men det mest effektivaste sättet är att förändra beteendet hos de som är med och finansierar brottsligheten. Min uppmaning till kommuninvånarna är att sluta köpa knark. Varje knarkköp föder de kriminella gängen, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

I kommunstyrelsens internbudget för 2024 ges nu uppdrag om att bland arbeta med trygghetsskapande kommunikation.

– Det handlar dels om att öka kunskapen om vilket brottsförebyggande arbete som Växjö kommun gör, dels att förändra attityden hos de som är en del av eller potentiellt kan bli en del av kriminalitet. Dessutom är syftet att förändra beteende hos de invånare som idag är med och finansierar kriminalitet, säger Maria Garmer (V), 1:e kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Det strategiska brottsförebyggande arbete som nu stärks innebär bland annat mer samverkan mellan kommunens förvaltningar, bolag och andra myndigheter för att förbereda för en ny lagstiftning. Den nya lagstiftningen syftar till att minska nyrekryteringen till kriminella gäng och till att skapa trygghet i den offentliga miljön.

– Våra fältarbetare och mobila team gör redan idag viktiga och effektiva insatser runt om i kommunen för att förebygga brottslighet. Med en bättre samverkan kan det arbetet bli effektivare och ännu mer framgångsrikt. Tillsammans med riktade insatser i skolan kan vi ge våra barn och ungdomar bättre möjligheter att själva påverka sina liv så att färre väljer den kriminella banan. Varje räddad unge är en framgång och en lyckad insats för samhället och den enskilde individen, säger Magnus P. Wåhlin (MP), kommunalråd.

Kommunstyrelsens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email