Utred en ny miljö- och klimatinriktning på gymnasieskolan

Utbildningsnämnden i Växjö kommun har beslutat om att utreda en ny klimat- och miljöinriktning på någon av våra kommunala gymnasieskolor.

– Vi behöver alltid se över vilka typer av utbildningar som vi erbjuder på våra kommunala gymnasieskolor, det är ett arbete som sker löpande. Nu utreder vi möjligheten att inrätta en klimat- och miljöinriktning på någon av de gymnasieprogram som vi erbjuder, säger Magnus Folcker (MP), ledamot i utbildningsnämnden.

– Det är viktigt att våra gymnasieskolor erbjuder utbildningar som både kan tillgodose behovet i samhället och intresset hos de framtida gymnasieleverna. En ny klimat- och miljöinriktning skulle dessutom öka våra kommunala gymnasieskolors attraktivitet och ge en tydlig profil, säger Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Uppdraget att utreda möjligheten till en ny klimat- och miljöinriktning på gymnasieskolan är den av utbildningsnämndens internbudget för 2024.

– Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. Då behöver vi fler människor med kunskap och vi vet att arbetsmarknaden söker efter dessa kompetenser. Då tycker vi att det vore bra att börja utbilda elever redan gymnasiet, vilket i sin tur kan locka fler att söka universitetsutbildningar inom samma område, säger Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsnämndens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email