Malin Laubers nyårslöfte

Jag skulle vilja lova guld och gröna skogar, men det vore att ta i lite för mycket. Däremot att jag ska försöka arbeta i den riktningen. Vi Socialdemokrater blir ofta anklagade för att ”lova allt till alla”, jag tycker i alla fall att det är bättre än att som högern gör ”lova allt till några…

Läs mer

Arijeta Reci – Därför är jag socialdemokrat

Jag är utbildad socionom och till vardags arbetar jag som enhetschef inom socialt arbete. För mig är bredden av ett fungerande samhälle viktig och jag brinner för vår välfärd som är den plattform som ger oss möjligheten att ge barn en bra uppväxt med barnomsorg, skolgång, fritid utifrån jämställdhetsperspektiv och delaktighet i samhället. Socialdemokraterna har…

Läs mer

Malin Lauber – Därför är jag socialdemokrat

Jag vill vara med och forma ett samhälle där alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att leva ett bra liv. Din bakgrund eller ditt kön ska inte vara avgörande för vilka möjligheter du har i livet. Alla vinner på ett jämlikt samhälle och därför är jag socialdemokrat. /Malin Lauber, kommunalråd i opposition, boende i Växjö  …

Läs mer

Mohammed Bashir – Därför är jag socialdemokrat

Livet har givit oss likvärdiga möjligheter, vi föddes älskade och dör älskade. Politik handlar om hur vi hanterar tiden i mellan på ett solidariskt sätt. Jag gillar att socialdemokratin erbjuder fördelningspolitik både ur etiska och ekonomiska aspekter. Jag tror att vi tillsammans kan göra skillnad medan vi är här. Vill du vara med och göra…

Läs mer

Låt driften av Växjö simhall skötas av kommunen

På julafton träder nya hårdare restriktioner i kraft i Sverige på grund av det rådande smittläget. Statsminister och regeringen har uppmanat staten, regionerna och kommunerna att omedelbart stänga ner all verksamhet som inte är livsnödvändig. Som exempel på kommunal verksamhet nämndes simhallar. Under den gånga helgen meddelade Växjö kommun att alla bibliotek och fritidsgårdar stängs….

Läs mer

Otto Lindlöf – Därför är jag socialdemokrat

Jag vill arbeta för ett tryggare och mer jämlikt samhälle för alla. En A-kassa att räkna med så att den som blir uppsagd inte behöver gå ifrån hus och hem. Ett pensionssystem som tar hänsyn till alla oss som arbetar i tunga arbetsmiljöer och där kroppen inte håller till dagens pensionsålder. Tillsammans kan vi göra…

Läs mer

Tomas Thornell – Därför är jag socialdemokrat

Det ska inte spela någon roll om man bor i Stockholm eller i Smålands inland. Man ska ha goda förutsättningar till gott liv med bra utbildning, bra förskola, bra service och bra äldrevård oavsett om man bor i staden eller i en mindre tätort. /Tomas Thornell, kommunalråd i opposition, boende i Gårdsby/Tofta Bli medlem du…

Läs mer

S förslår ökad kontroll av skattemedel som lämnar kommunen

På fredag den 18 december tar nämnden för arbete och välfärd beslut om sina prioriteringar för 2021. Socialdemokraterna kommer föreslå politiska förslag för ett jämlikt Växjö. – Vi vill att kommunen inrättar en kontrollfunktion för att säkerställa att skattepengar som går till privata företag och organisationer går till vad pengarna är ämnade för. Vi måste…

Läs mer

Bra att grönskötseln inte privatiserats

Den moderatledda majoriteten i Växjö drar nu tillbaka sitt tidigare beslut om att skötseln av kommunens grönytor skulle läggas ut på entreprenad. De motiverar sitt tillbakadragande med att förändringen förmodligen skulle driva kostnader, i stället för att spara pengar, och att de anbud som kom in var för dåliga. – Om den moderatledda majoriteten hade…

Läs mer

En jämlik skola är livsviktig

För Socialdemokraterna i Växjö kommun är arbetet med jämlik skola livsviktig. Alla skolor i Växjö kommun ska vara bra skolor.  Elever oavsett bakgrund har rätt till likvärdig utbildning med kompetent personal. Tyvärr visar dock en utredning som kommunen gjort att grundsärskolan brister på allt för många plan. Likvärdig utbildning är inte säkerställd. Vi vet att…

Läs mer
facebook Twitter Email