Växjös skolor behöver fler vuxna

Den styrande minoritetens politik är verklighet på skolorna. Nu måste till exempel Norregårdsskolan minska på antalet elevassistenter. Det drabbar de allra svagaste eleverna. Vi vet att flera hundra elever som slutar årskurs nio inte kan söka till gymnasiet, för att de saknar fullständiga betyg. För att fler ska kunna söka till gymnasiet måste grundskolan få…

Läs mer

Växjös elever förtjänar bättre

En granskning av revisionsbyrån KPMG gällande likvärdigheten i skolan visar tydligt att grundskolorna i Växjö kommun inte har haft rätt förutsättningar för att erbjuda likvärdig utbildning för eleverna. Deras granskning visar att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal varierar stort mellan skolenheterna. Vidare visar den att eleverna som har behov av särskilt stöd inte har…

Läs mer

Moderaternas skattesänkning är en skymf mot pandemins hjältar

Vi har precis tagit oss igenom en tuff period och vi vet inte vad som väntar runt hörnet. Under två års tid gick Växjös omsorg på knäna då pandemin satte både medarbetarna och omsorgstagarna under en mycket hård press. Medarbetarna fick slita ordentligt för att se till att våra äldre och behövande kunde få en…

Läs mer

Socialdemokraternas budget för år 2023

En stark välfärd med stora satsningar på omsorgen och skolan. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budget för Växjö 2023. – Under flera år har vi prioriterat skolan och det fortsätter vi med. Flera hundra ungdomar är inte behöriga till gymnasiet – varje år. Det måste vi ändra på. Vårt Växjö kan bättre, säger Malin Lauber…

Läs mer

Socialdemokraterna kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna eller vara med och bidra till att partiet får inflytande i Växjö kommun. På denna punkt har vi varit väldigt tydliga och vi kommer fortsätta att vara tydliga. När kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) får frågan av Smålandsposten vill hon inte svara, eftersom ”hon inte vill låsa in…

Läs mer

Fler anställda i omsorgen

Socialdemokraterna vill att fler ska arbeta inom äldreomsorgen. Med fler anställda får Växjös äldre en bättre och tryggare omvårdnad. Kommunens medarbetare slipper ett schema där de måste jaga minuter och har därmed bättre tid för omsorgstagarna. Ökad bemanning är en av Socialdemokraternas högsta prioritet i budget för Växjö kommun 2023. Om Socialdemokraternas förslag till budget går…

Läs mer

Inför sommarlovskort för gymnasieungdomar inom kollektivtrafiken 

Socialdemokraternas vill införa gratis sommarlovskort för gymnasieungdomar i kollektivtrafiken. Det är ett av Socialdemokraternas förslag i budget för Växjö kommun 2023. Om Socialdemokraternas förslag till budget går igenom kommer alla gymnasieungdomar inom Växjö kommun kunna åka gratis i kollektivtrafiken under sommaren 2023.   – En aktiv fritid ska inte vara en ekonomisk fråga.  Alla ungdomar ska…

Läs mer

Skrivelse till Vidingehem om hyresreducering

Tyvärr står allt för många hyreslägenheter som ägs av Vidingehem på Östra Lugnet tomma. Samtidigt vet vi att många letar bostad. Att lägenheter på Uranusvägen blir uthyrda gynnar såväl Vidingehem som den enskilde. Tomma lägenheter kostar pengar. Socialdemokraterna föreslår att Vidingehem ska erbjuda hyresreduceringar under en viss tid på de aktuella objekten för att göra…

Läs mer

Bevara Domfälleskogen

Söder om Hovshaga kyrkogård ligger Domfälleskogen. Det är en centralt belägen skog som blir alltmer viktig för Växjöborna. Desto mer som staden växer på ytterkanterna blir en centralt belagd skog som Domfälleskogen än mer viktig. Det är en välbesökt skog som är uppskattad och etablerad i området. Socialdemokraterna i Växjö vill prioritera denna skog för…

Läs mer

Gratis arbetsskor för medarbetare i omsorgen

Sedan 2016 är det ett krav från Socialstyrelsen, med vissa undantag, att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder till de som arbetar inom vård och omsorg. Att ha funktionella kläder och bra ytterkläder är viktigt men något som är lika viktigt är riktiga arbetsskor. Att arbeta inom omsorgen är många gånger ett fysiskt tungt arbete som…

Läs mer
facebook Twitter Email