Trygghetsboende kan bli biståndsbedömt i Växjö kommun

Under 2024 kommer omsorgsnämnden i Växjö kommer att utreda möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende.

– Idag är det dina poäng i bostadskön som avgör om du får plats på ett kommunalt trygghetsboende men vi vill nu att det ska vara biståndsbedömt. Då skulle de som var i störst behov få en plats, säger Gunnel Jansson (MP), ledamot i omsorgsnämnden.

Det finns idag kommunala trygghetsbostäder i Ingelstad och Vidingehem har i uppdrag att utveckla fler trygghetsbostäder i kommunens tätorter och på landsbygden. Två privata företag erbjuder trygga boende för äldre på Hov och på Hovshaga.

– Nu genomför vi en utredning för att undersöka hur ett biståndsbedömt trygghetsboende skulle kunna se ut. Detta görs redan i flera andra kommuner och Växjö kan ta efter de goda exemplen som redan är på plats, säger Kristian Rappner (V), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

Att utreda möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende är ett uppdrag i omsorgsnämndens internbudget för 2024.

– Många äldre lider i dag av ofrivillig ensamhet och vi vet att det påverkar den enskilde personens hälsa negativt. De som är ofrivilligt ensamma upplever också högre otrygghet än andra äldre. Ofrivillig ensamhet är idag inget skäl för att få en plats på ett särskilt boende, men det skulle kunna utgöra grund för att få en plats på ett trygghetsboende, säger Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Omsorgsnämndens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email