Växjös första sommargata bidrar till en trevligare, grönare och mer levande stad

Till sommaren 2024 kommer Växjö kommun för första gången testa konceptet sommargata. Det innebär att en hel eller en del av en gata stängs av för biltrafik under en period för att skapa fler mötesplats och aktivitetsytor.

– Växjö kommun behöver fler gröna miljöer som ger tillgång till mötesplatser och aktivitetsytor. Nu inför vi en sommargata i centrala Växjö för att skapa ett mer attraktivt centrum. Fler öppna och gröna ytor ger dem som lever, bor och verkar i vår kommun en möjlighet till ett fysiskt och socialt aktivt liv, säger Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Sommargatan är ett exempel på hur vi skapar fler gröna ytor i vår kommun. Växjö kommun behöver fler gröna och trygga offentliga ytor. Genom att arbeta med utformning, utveckling och skötsel av miljöer där människor bor, rör sig och träffas bidrar vi till att skapa en tryggare och mer socialt hållbar kommun, säger Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Att införa en sommargata är en del av samhällsbyggnadsnämndens internbudget för 2024. I budgeten ingår dessutom uppdrag om att öka arbetet med att skapa klimatsmarta, attraktiva fysiska miljöer runt om i kommunen.

– Vi vill utveckla staden och tätorterna för att kunna erbjuda grönare miljöer och därmed skapa en ökad rörlighet för de som bor, verkar och lever i vår kommun, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email