Växjö kommun stärker arbetet gällande mäns våld mot kvinnor

Arbetet med att motverka våld i nära relationer är prioriterat i Växjö kommun. I nyligen presenterades Kvinnofridsbarometern och den visade att Växjö kommun låg i topp bland Sveriges kommuner när det gäller arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor.

– Kvinnofridsbarometern visar att vi har kommit långt men det återstår fortfarande ett arbete att göra. Mäns våld mot kvinnor är så omfattande att det klassas som ett strukturellt samhällsproblem. Nu stärker vi Växjö kommuns arbete för att motverka våld i nära relationer, säger Anna Bertland (V), ledamot av nämnden för arbete och välfärd.

– Kvinnojourerna har en självklar roll i arbetet att motverka våld i nära relationer. Jag är glad och stolt över det samarbete Växjö kommun har med kvinnojouren Blenda och att vi tidigare i år stärkte vårt samarbete, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Att stärka arbetet mot våld i nära relationer är en del av nämnden för arbete och välfärds internbudget för 2024. I internbudgeten ingår även att öppenvårdsinsatser för personer som har utsatts för våld i nära relationer ska utvecklas.

– Under förra året påbörjades ett arbete med övergångsboende för kvinnor som vill lämna destruktiva förhållanden och det arbetet fortsätter. Nu går vi vidare och utvecklar öppenvårdsinsatser för personer som har utsatts för våld i nära relationer, säger Magnus P Wåhlin (Mp), 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärds internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email