Socialdemokraterna i Växjö stödjer Handels strejkvarsel

Fredagen den 13 november går delar av Handels medlemmar ut i strejk, om parterna inte kommer överens i de pågående förhandlingarna. Socialdemokraterna i Växjö kommun står helt och hållet på de Handelsanställdas sida i denna konflikt. – Handels kräver samma låglönesatsning som anställda inom industrin har fått och det tycker vi är helt rätt. Det…

Läs mer

S + V släpper budget för ökad jämlikhet i en utmanade tid

Idag har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterat sin budget för Växjö kommun 2021 under parollen ” Ett jämlikt Växjö”. Budgetförslaget innehåller ansvarsfulla och skarpa förslag med målet att öka jämlikheten i Växjö kommun. Den största satsningen på ca 81 miljoner kronor vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägga på skolan. Ambitionen är att satsningen ska stärka skolornas likvärdighet…

Läs mer

Debattartikel: Växjö kommun behöver Vidingehem

Socialdemokraterna står upp för alla kommunens invånare, oavsett om man bor i staden, i de mindre tätorterna eller på landsbygden. För Socialdemokraterna är Vidingehem ett viktigt bolag. Vi är övertygade om att bolaget även är viktigt för många kommuninvånare. Det är ett bolag som ligger nära sina hyresgäster. Det är enkelt att få tag i…

Läs mer

Låt skolpersonalen jobba mer hemifrån

Trots rådande pandemi och ökad smittspridning i vår region gör Växjös lärare och annan skolpersonal ett fortsatt bra arbete på våra skolor och de har även visat en stor flexibilitet. Men den ökade smittspridningen har lett till en ökad oro bland lärare och övrig personal på Växjös kommunala skolor. Fackförbunden är tydliga med att mycket…

Läs mer

Äntligen läslov!

Läslov infördes av den s-ledda regeringen som en del av höstlovet. En vecka för elever att återhämta sig men också hitta läslust på egen hand eller genom planerade aktiviteter. Givetvis finns det utrymme att göra andra saker än att läsa. Växjö kommun erbjuder flera olika aktiviteter för lediga elever, vilket vi välkomnar. Alla familjer har…

Läs mer

Växjöbostäder och Vidingehem ska inte slås ihop

Den moderatledda majoriteten i Växjö kommun vill slå ihop de två kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem. Det tycker vi socialdemokrater är fel. Sammanslagningen av bolagen väntas ge en besparing på 16 miljoner kronor årligen men majoriteten motiverar förslaget med att Växjö kommun bygger för få bostäder på landsbygden och det är Vidingehems beslut. – Bara…

Läs mer

Fasa ut de delade turerna

Den kompetens som finns hos de människor som jobbar inom omsorgsyrken är idag mycket efterfrågad. Ska vi i Växjö kommun kunna behålla och rekrytera personal behöver vi bland annat erbjuda en bättre arbetsmiljö. Här är samverkan med de fackliga organisationerna en förutsättning. En av de saker som kommer upp i samtal med facken är de…

Läs mer

S kräver en lex Attendo inom omsorgen

Sedan tidigare kräver Växjö kommun meddelarfrihet för anställda hos en privat aktör, som har vunnit en kommunal upphandling. Nu har Socialdemokraterna i nämnden för arbete och välfärd fått igenom hårdare regler för vad som gäller om ett privat företag bryter mot meddelarskyddet för sin personal. Men samma krav gäller inte för upphandlingar inom omsorgsnämnden. –…

Läs mer

Alla ska vara trygga på sin arbetsplats

Nämnder och styrelser har det yttersta arbetsmiljöansvaret och därför är det såklart viktigt att vi får en översyn av vilka eventuella arbetsskador som Covid-19 har orsakat i vår verksamhet. Förhoppningsvis kan vi också lära oss något. I Sverige är det främst vård- och omsorgspersonal som gjort anmälningar och förmodligen ser läget likadant ut i Växjö….

Läs mer

Idag hyllar vi lärarna

I dag, den 5 oktober, hyllar vi alla lärare för det viktiga arbete de utför varje dag, för varje barn och elev. Den internationella lärardagen instiftades av Unesco 1994 för att årligen uppmärksamma den avgörande betydelse som lärare har för samhället.

Läs mer
facebook Twitter Email