Glöm inte barnperspektivet vid nybygge

När vi bygger Växjö bygger vi för framtiden. Om Växjö ska vara en kommun i framkant måste barnperspektiv vara vägledande i såväl beslut som planering.

Att ta hänsyn till barn och unga ska prioriteras!

facebook Twitter Email