Tomas Thornell – Därför är jag socialdemokrat

Det ska inte spela någon roll om man bor i Stockholm eller i Smålands inland. Man ska ha goda förutsättningar till gott liv med bra utbildning, bra förskola, bra service och bra äldrevård oavsett om man bor i staden eller i en mindre tätort. /Tomas Thornell, kommunalråd i opposition, boende i Gårdsby/Tofta Bli medlem du…

Läs mer

S förslår ökad kontroll av skattemedel som lämnar kommunen

På fredag den 18 december tar nämnden för arbete och välfärd beslut om sina prioriteringar för 2021. Socialdemokraterna kommer föreslå politiska förslag för ett jämlikt Växjö. – Vi vill att kommunen inrättar en kontrollfunktion för att säkerställa att skattepengar som går till privata företag och organisationer går till vad pengarna är ämnade för. Vi måste…

Läs mer

Bra att grönskötseln inte privatiserats

Den moderatledda majoriteten i Växjö drar nu tillbaka sitt tidigare beslut om att skötseln av kommunens grönytor skulle läggas ut på entreprenad. De motiverar sitt tillbakadragande med att förändringen förmodligen skulle driva kostnader, i stället för att spara pengar, och att de anbud som kom in var för dåliga. – Om den moderatledda majoriteten hade…

Läs mer

En jämlik skola är livsviktig

För Socialdemokraterna i Växjö kommun är arbetet med jämlik skola livsviktig. Alla skolor i Växjö kommun ska vara bra skolor.  Elever oavsett bakgrund har rätt till likvärdig utbildning med kompetent personal. Tyvärr visar dock en utredning som kommunen gjort att grundsärskolan brister på allt för många plan. Likvärdig utbildning är inte säkerställd. Vi vet att…

Läs mer

Förslag för ett jämlikt Växjö

Idag röstar kommunfullmäktige i Växjö kommun om våra socialdemokratiska förslag. Vi säger JA, den blågröna majoriteten säger NEJ. Vi önskar vi kunde få igenom våra förslag, gör du också det? Gå med i Socialdemokraterna. ATT TA BORT MINUTSCHEMA FÖR VÅRDPERONAL ATT VÄXJÖS VUXENUTBILDNING SKA VARA I KOMMUNAL REGI BARNOMSORG OAVSETT TID PÅ DYGNET

Läs mer

Inga hemliga skolor i Växjö!

Debattartikel på Vxonews den 14 december 2020. Att ha tillgång till Växjös samtliga skolors elevsammansättning, lärartäthet, betygsunderlag etcetera borde vara en självklarhet. Skolorna i kommunen ska inte vara affärshemligheter. Offentlighetsprincipen måste gälla både fristående skolor och när kommunen är huvudman. Skolans viktigaste uppdrag är att utbilda, och det är i skolan som Sveriges framtid formas….

Läs mer

Ett stärkt försvar och fortsatt alliansfrihet

Debattartikel i Smålandsposten 14 december 2020. På tisdagen den 15 december väntas ett antal JAS 39 Gripen plan från F 17 – Blekinge Flygflottilj flyga över Växjö och Alvesta. Som så många gånger förr kommer planen att flyga i en så kallad julgransformation, om vädret tillåter. Vi socialdemokrater välkomna denna flygning och vi hoppas att…

Läs mer

Henrietta Serrate – Därför är jag socialdemokrat

Jag är socialdemokrat för att jag tror på alla människors lika värde. Jag vill att alla barn ska ha möjligheter att uppfylla sina drömmar oavsett bakgrund. Jag tror att en stark välfärdsstat bäst kan förverkliga det. Där vi gemensamt satsar på skolan, vården och omsorgen. Samhället blir bättre när vi hjälps åt och gör saker…

Läs mer

Iman Hussein – Därför är jag socialdemokrat

Solidaritet och människors lika värde är det jag tror på mest. En välfärd tillgänglig för alla, oavsett utseende och ekonomiska förutsättningar. För att jag tror på ett inkluderande Sverige bortom rasism och exkludering. /Iman Hussein, Växjö Bli medlem du också redan idag.

Läs mer

Julia Berg – Därför är jag socialdemokrat

Barn och äldres villkor ligger mig närmst om hjärtat. Välfärd är att få växa upp i trygghet, utan fattigdom eller annan utsatthet. Välfärd är att få åldras i trygghet, med det stöd och omsorg som behövs. /Julia Berg, oppositionsledare i omsorgsnämnden, boende i Växjö Bli medlem du också redan idag.

Läs mer
facebook Twitter Email