Vi blev fler medlemmar under 2020

Under 2020 valde många att bli medlemmar i Socialdemokraterna Växjö. Så många att vi ökade medlemsantalet. Detta trots att nästan hela förra året präglades av pandemin och att vi därför inte kunde träffas fysiskt. Vill du också vara med i ett vinnande lag och vara med och jobba för att Socialdemokraterna ska vara med och…

Läs mer

Glöm inte barnperspektivet vid nybygge

När vi bygger Växjö bygger vi för framtiden. Om Växjö ska vara en kommun i framkant måste barnperspektiv vara vägledande i såväl beslut som planering. Att ta hänsyn till barn och unga ska prioriteras!

Läs mer

Snöröjningen ska vara markägarnas ansvar

I Växjö kommun har den moderatledda majoriteten bestämt att det är fastighetsägaren som har ansvar för snöröjning och halkbekämpning utanför sin fastighet. Vilket innebär att varje villaägare måste hålla den närmsta gatbiten utanför sin villa fri från snö. – För oss socialdemokrater är det en orimlig praxis. För oss är det en självklarhet att det…

Läs mer

Vi glömmer aldrig!

Idag är det internationella minnesdagen för förintelsens offer, en dag som påminner oss om vikten av att varje dag arbeta mot all form av rasism. Var än antisemitismen finns, och hur den än uttrycks, så ska den synliggöras och bekämpas. Socialdemokrater i Växjö står alltid upp mot främlingsfientlighet. Just nu blåser högerextrema vindar runt om…

Läs mer

Äntligen förändringar gällande fyrverkerier efter socialdemokraternas förslag!

Socialdemokraterna har vid två tillfällen motionerat för begränsning av fyrverkerier. Den första gången fattade kommunen beslut om ett förbud, vilket överklagades och kunde inte genomföras. 2018 skrevs en ny motion om att använda den lokala ordningsstadgan och skapa förbud på enskilda platser. Den motionen bifölls av kommunfullmäktige och nu äntligen händer det! Oreglerad användning av…

Läs mer

Ungas välmående måste pririteras

Psykisk ohälsa har under lång tid varit en allt för stor del av många barn och ungas liv. Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem.  Många unga, framförallt flickor mår dåligt. Nästan hälften av alla 15 åringar har psykosomatiska besvär. Detta måste vi ändra på.   Med stor sannolikhet är det bland annat brister i skolan,…

Läs mer

Ingen demokrati utan opposition

Rene Jaramillos menar i sitt svar till de socialdemokratiska förtroendevalda Anette Nerlie Anderberg och Cecilia Lundin Danielsson att de är en del av en trött opposition som inte har insett att det är de Blågröna som styr. Jag har två större invändningar mot den moderata gruppledarens insändare. För det första blottar René i bästa fall…

Läs mer

Majoriteten är ute på djupt vatten

Socialdemokraterna har vid flera tillfällen, både formellt och informellt uppmanat Växjös moderatledda majoritet till samtal och politisk samsyn kring Växjö simhall. Majoritetens fokus verkar ha legat på att lösa interna problem istället för att hitta samsyn i frågan över partigränserna. – Vi beklagar att den moderatledda majoriteten har gått vidare i simhallsfrågan utan att engagera kommunens…

Läs mer

Majoriteten dundrar på – oavsett vad opposition och invånare tycker

Simhallen ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt! Majoriteten dundrar på – oavsett vad opposition och invånare tycker, men vi Socialdemokrater har hela tiden varit öppna för och bjudit in till samtal. Vi har fortsatt våra dörrar öppna för att simhallen ska bli så bra som möjligt för så många som…

Läs mer

Martina Forsberg – Därför är jag socialdemokrat

Alla barn oavsett bakgrund ska växa upp i ett samhälle med rätt till samma omsorg och utbildning. För mig är det grundläggande för en god välfärd. /Martina Forsberg, oppositionsledare i utbildningsnämnden, boende på Teleborg   Bli medlem du också redan idag.

Läs mer
facebook Twitter Email