Det är dags för ett maktskifte i Växjö kommun – elever och lärare förtjänar bättre

Replik till Ida Erikssons (M) debattartikel i Smålandsposten den 24 augusti.

Iartikeln i Smålandsposten den 22 augusti som Ida Eriksson hänvisar till, säger jag att vi behöver mer resurser för att stärka elevhälsan och även mer resurser till skolor som har störst behov – det vill säga öka den socioekonomiska ersättningen. Socialdemokraterna vill alltså rikta resurserna mer åt de skolorna där behoven är som störst, detta är också någonting som den moderatledda majoriteten gång på gång sagt nej till.

Även att ge en förstärkning till elevhälsan sa den blå-gröna majoriteten nej till i senaste internbudgeten, detta trots att vi även då var i en rådande pandemi. Nämnden fick information om att många elever mådde sämre, bland annat på grund av distansundervisning. Växjö kommun ligger i bottenskiktet bland de kommuner som ger minst resurser till elevhälsan, enligt en undersökning som publicerades i tidskriften ”Läraren” Lärarförbundet, december 2020. Bara åtta kommuner är sämre än Växjö.

Att det är tomma ord att säga att vi vill satsa på skolan tycker jag är ett märkligt och osant påstående. Socialdemokraterna i Växjö ger, i vår gemensamma budget med V, ett tillskott till Utbildningsnämnden på 42 miljoner för 2022. En budget som tyvärr föll och i stället får skolan nöja sig med de 9 miljoner den moderatledda majoriteten lyckades skrapa ihop. För de extra 33 miljonerna hade vi till exempel kunnat satsa på elevhälsan, anställa fler och arbeta aktivt med att bryta skolsegregationen och öka jämlikheten i skolan. Socialdemokraterna har alltid satsat på skolan och kommer fortsätta att göra det, särskilt nu under rådande pandemi när vi ser att både frånvaro och skolsegregationen ökar.

Moderaterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har gett förvaltningen en rad uppdrag för sina 9 miljoner, till exempel omvänd skolskjuts och olika profiler inom förskolan. Vi tror inte det är lösningen på sjunkande skolresultat och minskad likvärdighet.

Den blågröna majoriteten har styrt Växjö kommun i snart 16 år. Ett av resultaten är att 290 elever har stor frånvaro läsåret 2020/2021. Detta är politikens ansvar. För att komma till rätta med detta måste man göra tidiga insatser och sätta in resurser på rätt ställen. Det är dags för ett maktskifte i Växjö kommun – elever och lärare förtjänar bättre.

Martina Forsberg (S), oppositionsledare i utbildningsnämnden

facebook Twitter Email