Stoppa minutjakten för sophämtarna

Det är inte bara inom omsorgen i Växjö kommun som personalen drabbas av den så kallade minutjakten, detta sker nu även inom sophämtningen. Personalen som jobbar med sophämtning tvingas köra snabbare, det ska sparas pengar och då inträffar självklart incidenter. Det är dags att denna minutjakt upphör, både för personalen som hämtar sopor och för de som vårdar våra äldre.
facebook Twitter Email