Siffrorna visar tydligt vilka partier som menar allvar med att stärka äldreomsorgen

Äldre som nekas hemtjänst, nedskärningar på äldreboenden, omsorgstagare som får vänta allt för länge på hjälp, behövande som inte får plats på särskilt boende – det är bara några av de saker vi kan läsa om i lokala medier gällande omsorgen i Växjö kommun. Vi vet också att undersköterskorna måste springa allt snabbare mellan vårdtagarna. Skolinspektionen pekar på problem med trygghet och studiero på vissa skolor i Växjö kommun. Utbildningsnämndens egna siffror visar att allt för många barn inte kan läsa i årskurs tre och att bara 72% av eleverna i årskurs nio når målen i alla ämnen.

Trots dessa uppenbara brister står omsorgen utan några nya resurser och skolan får ett litet knapert tillskott i den budget den moderatledda majoriteten lagt för nästa år.

Socialdemokraterna i Växjö gjorde stora satsningar på omsorgen och skolan i den gemensamma budget vi gjorde med Vänsterpartiet för 2022. Tyvärr fick inte vår budget majoritet i fullmäktige, det fick i stället den moderatledda majoritetens budget.

Det verkar som att den moderatledda majoriteten helt missat bristerna i äldreomsorgen som pandemin blottat. Utbildningsskulden som distansundervisningen medfört måste helt gått dem förbi. Så vart tar pengarna vägen då? Kommunens överskott beräknas bli 81 miljoner kronor 2022. Pengar som läggs på hög i kommunkassan, ovanpå de 200 miljoner kronor som kommunen gick med överskott förra året. Det är pengar som hade kunnat göra skillnad i både skolan och omsorgen. Vi skulle till exempel kunna satsa på elevhälsan och förbättra arbetsmiljön för undersköterskorna på våra äldreboenden i stället.

Såväl äldre som barn har drabbats hårt av pandemin. Barnen är vår framtid och våra äldre har arbetat hårt under hela sina liv – det ska vara tryggt att leva i Växjö kommun. Utbildningsskulden som uppstod med distansundervisning under pandemin måste kompenseras, för det krävs resurser. Den som bor på ett äldreboende ska veta att hjälp kommer när det behövs.

Socialdemokraterna satsar på välfärden. Vårt tillskott till utbildningsnämnden i S+V budgeten var nästan 43 miljoner mot majoritetens 9. 34 miljoner extra som hade gjort skillnad för kommunens lärare och elever. Vår satsning på omsorgen var 16,7 miljoner mot majoritetens 200 000. Du läste rätt – tvåhundratusen kronor. Sverigedemokraternas tillskott till skolan var 7,2 miljoner och till omsorgen 600 000.

Siffrorna visar tydligt vilka partier som menar allvar med att stärka äldreomsorgen och skolan.

Det måste vara slut på nedskärningar i Växjö kommuns välfärd men för det krävs det ett nytt styre.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

 

facebook Twitter Email