Avskaffa delade turer

Undersköterska inom äldreomsorgen i Sverige är idag ett bristyrke. Det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Samtidigt lever vi i ett samhälle där fler äldre är i behov av vård och omsorg. Därför måste långsiktiga lösningar garanteras för att äldreomsorgen ska bli så bra och säker som möjligt, både idag och i framtiden.

Att öka attraktiviteten för yrket är avgörande för att få bukt med utmaningen. Då är bra arbetsmiljö för undersköterskor en fundamental förutsättning. Pandemin har åter igen visat oss att samhället bärs på många undersköterskornas ryggar. Men med det kommer ett tungt pris för den enskilde. Långa arbetspass, nya rutiner, slit av både kropp och själ. Så ska det inte behöva vara.

Konceptet delade turer används oftast på helger inom äldreomsorgen. Det innebär många timmars arbete på en dag med en längre obetald rast. Från morgon till kväll är du tillägnad jobbet. Det är inte medmänskligt att kräva den tillgängligheten. Delade turer är en belastning för personalen inom äldreomsorgen. Därför måste delade turer avskaffas. Det kommer inte lösa attraktiviteten på en gång, men det är en viktig bit på vägen.

 

Arijeta Reci (S)

facebook Twitter Email