Nystart för Växjös kultur- och fritidsliv

Sedan årsskiftet har Växjö kommun ett nytt politiskt styre bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kultur- och fritidsfrågorna står högt upp på vår dagordning – idrott, kultur och allas rätt till en aktiv fritid är viktiga delar av välfärden. En meningsfull fritid med ett starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv gör att människor möts. Det…

Läs mer

Ny styrelse

Söndagen den 5 mars hade Socialdemokraterna Växjö årsmöte och då valdes en ny styrelse för det kommande året. Martin Edberg omvaldes som ordförande och följande ledamöter valdes till styrelsen: Rose-Marie Holmqvist (omval) Tomas Thornell (omval) Giselle Iskandar (omval) Henrik Vahldiek (nyval) Malin Lauber (omval) Hugo Hermansson (omval) Johanna Karlén (nyval) Michael Sjöö (omval) Julia Berg…

Läs mer

Nystart för Växjö kommuns sociala arbete

På onsdagen antog nämnden för arbete och välfärd sin internbudget för 2023. Nämnden beslutade bland annat avsätta 1 miljon kronor riktade till insatser för att få fler kommuninvånare i arbete, särskilt utrikesfödda kvinnor. Nämnden beslutade även att återstarta delar av vuxenutbildningen i kommunal regi och att förändra reglerna för feriegaranti för gymnasieungdomar. Ett stort fokus…

Läs mer

Fritidsgårdens verksamhet utökas i Växjö kommun

Under förra året gjordes en del förändringar inom fritidsgårdsverksamheten i Växjö kommun. Vilket fick till följd att två fritidsgårdar utanför Växjö tätort, i Lammhult och i Braås, fick dra ner på sin verksamhet.  – Man ska kunna bo, verka och leva i hela kommunen och då krävs det att det finns fungerade service och välfärd…

Läs mer

Växjö kommun startar en återvändarskola

Ett antal elever har idag svårt att ta sig igenom skolan och flera av dem väljer att stanna hemma. Ofta handlar det om elever med någon form av NPF-diagnos. Trots flera insatser förblir eleven kvar hemma med följden att de varken kan delta i undervisningen eller nå betygsmålen. Därför startar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en…

Läs mer

Växjö börjar planerar för vuxenutbildning i kommunal regi

Sedan ett par år tillbaka bedriver Växjö inte vuxenutbildning i kommunal regi, utan all vuxenutbildning bedrivs av externa aktörer på uppdrag av kommunen. Nu har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat att ändra på detta. Nämnden för arbete och välfärd börjar nu att planerar för att återstarta en del av vuxenutbildning i kommunal regi. – Vi…

Läs mer

Historiska satsningar för att minska klyftorna mellan Växjös skolor

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör historiskt stora satsningar på skolan i Växjö kommun i år. Totalt får utbildningsnämnden över 100 miljoner kronor mer under året jämfört med året innan. De tre partierna lovade innan valet att utbildningen skulle prioriteras och det är precis vad som görs nu. – Eftersom vi väljer att prioritera våra barns…

Läs mer

Nu blir omsorgens enklare hjälpmedel avgiftsfria

Från och med i år kommer så kallade enklare hjälpmedel inom omsorgen att bli avgiftsfria i Växjö kommun. Det handlar framför allt om de lite dyrare enklare hjälpmedlen som till exempel duschpallar. Dessa hjälpmedel har tidigare varit avgiftsfria men 2016 började Växjö kommun att ta ut en avgift. – Det är många kommuninvånare som berörs…

Läs mer

Nu får Växjös gymnasieungdomar en feriejobbsgaranti

Växjös nya politiska styre, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har beslutat att införa en feriejobbsgaranti för kommunens gymnasieungdomar. – Vi tar nu bort betygskravet för man ska kunna får ett sommarjobb via kommunens garanti. För oss är det viktigt att våra ungdomar får en chans att komma ut på arbetsmarknaden och testa på olika yrken, så…

Läs mer

En trygg och jämlik omsorg för alla

Växjö kommun ska vara en motpol till den högerkonservativa regeringen. Växjö ska vara en välkomnande, öppen, jämlik, trygg och hållbar kommun – lika rättigheter ska vara en självklarhet. Därför är det viktigt att du kan vara trygg med att när du eller en anhörig åldras ska ni få den omsorg ni behöver. Detta är en…

Läs mer
facebook Twitter Email