Tillsammans gör vi Växjö bättre

Äntligen styrs Växjö kommun av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Växjö kommun ska vara en motvikt till krafter som vill splittra människor. Växjö ska vara en välkomnande, öppen, jämlik, trygg och hållbar kommun med ett väl fungerande och hållbart näringsliv. Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela kommunen. Under vårt första år har…

Läs mer

Växjö kommuns budget 2024 – för en trygg och hållbar framtid

Idag har styret i Växjö kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterat sitt budgetförslag för 2024 för en trygg och hållbar framtid. I arbetet med att ta fram budgetförslaget har Centerpartiet deltagit. 2024 väntas blir ett extra ordinärt år som kommer att präglas av en orolig omvärld, tillfälligt höga pensionskostnader och en fortsatt hög inflation, därför…

Läs mer

Alla Växjös kommunala grundskoleelever kommer att erbjudas frukt varje dag

Från och med nästa år kommer Växjös kommunala grundskolor att servera frukt till alla elever, varje dag. Detta uppdrag är en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i Växjö kommun för 2024. – Skolan ska vara avgiftsfri och för att säkerställa att skolan är avgiftsfri kommer vi att börja servera frukt varje dag, till…

Läs mer

Sommarlovsresekorten för ungdomar utökas

Under sommaren 2023 infördes ett sommarlovsresekort för gymnasieungdomar i Växjö kommun. Erbjudandet om resekort fortsätter även under 2024 och nu föreslår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att fler ungdomar ska få möjlighet att ta del av erbjudandet.   – Syftet med sommarlovsresekortet är att underlätta för ungdomar att ta del av fritidsaktiviteter, nöjen och sommarjobb. Det handlar om att…

Läs mer

Utemiljöerna på Växjös kommunala särskilda boenden ska rustas upp

Utemiljöerna kring flera kommunala särskilda boenden i Växjö kommun är i behov av en upprustning. Därför föreslås nu att det upprustningsarbetet påbörjas under nästa år. Uppdraget är en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i Växjö kommun för 2024. – Det är viktigt att våra särskilda boenden är trivsamma både på insidan och på…

Läs mer

Träffa kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber

Välkommen att träffa kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, Malin Lauber. Socialdemokraterna bjuder in till ett öppet möte tisdagen den 31 oktober kl 17.30 på Teleborgskyrkans församlingshem på Teleborg.   Flera av Socialdemokraternas ledande politiker i Växjö kommun kommer att vara på plats. Så ta chansen att ställa frågor om den kommunala verksamheten eller framför dina…

Läs mer

”Högerregeringens budget är ett svek mot kronobergarnas välfärd”

Sverige står inför den tuffaste ekonomiska utmaningen sedan 1990-talet. Det är lågkonjunktur och kostnader ökar snabbt för både vår välfärd och hushållen. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) väntas kommunerna och regionerna att gå med 28 miljarder kronor i underskott nästa år. Bara i år väntas Region Kronoberg göra ett underskott på hundratals miljoner. Hur…

Läs mer

BUDGETNYHET: Anslagen till studieförbunden höjs under 2024

Under 2024 kommer de lokala studieförbunden att få ett högre bidrag från Växjö kommun. Bidraget har inte reglerats på tio år och det nya styret i Växjö kommun höjde stödet 2023 och höjer det ytterligare med 200 000 kronor under nästa år. Det innebär att stödet har höjts med 20 procent på två år. Studieförbunden…

Läs mer

Det finns inget att dölja i diskussionerna kring simhallen

I alla beslut som fattas diskuterar olika partier internt och med varandra hur förslag kan tas fram och läggas. Saker diskuteras på beredningsnivå och i olika konstellationer. Allt för att förslag ska bli så bra som möjligt. Detta är ett inget ovanligt arbetssätt. Det finns inget att protokollföra eftersom det inte finns en dagordning och…

Läs mer

Lauber: ”Jag är stolt över att vi nu äntligen har enats om simhallen”

Diskussion om Simhallen i Växjö har pågått i tio år, kanske längre. Jag är stolt över att vi nu äntligen har enats i politiken om ett inriktningsbeslut om en ny simhall på Bäckaslövsområdet. I mitt politiska engagemang jobbar jag för invånarnas bästa och behöver ha ett helhetsperspektiv. Att inte isolera en fråga utan se en…

Läs mer
facebook Twitter Email