Växjö kommun börjar planera för ett nytt särskilt boende

Omsorgsnämnden i Växjö kommun påbörjar nu ett planeringsarbete med att öppna ett nytt kommunalt särskilt boende. – De nationella befolkningsprognoserna visar ett stigande antal äldre och Växjö är inget undantag. Till 2032 räknar vi med att personer över 80 år kommer vara cirka 1 800 fler än idag. Det innebär att våra nuvarande särskilda boenden…

Läs mer

Högre delaktighet för omsorgstagare och medarbetare när minutscheman avskaffas

Som en del av internbudgeten satsar omsorgsnämnden i Växjö kommun på större inflytande för medarbetare inom hemtjänsten i samband med planering av insatser. Att planera på ett annat sätt innebär även att omsorgstagare i högre grad kan påverka vilka dagar och tider de får sina beslutade insatser. Det är medarbetare med uppdraget fast omsorgskontakt som…

Läs mer

Växjös offentliga konst ska rustas upp

Runt om hela Växjö kommun finns det offentlig konst som de som bor, verkar och lever i kommunen kan ta del av. Kultur- och fritidsnämnden gör nu en riktad satsning på den offentliga konsten. – Den offentliga konsten är ett viktigt kulturinslag i vår kommun. En del av föremålen har stått länge och många är…

Läs mer

Växjö kommun börja planera för nya skollokaler

Under 2024 kommer utbildningsnämnden att arbeta mer effektivt och samlat med de lokaler som nämnden har verksamhet i. Att lokalerna är verksamhetsanpassade och skapar en god arbets- och studiemiljö är ett ständigt återkommande projekt. Lokalerna är nämndens enskilt största kostnadspost. – Under året kommer vi att påbörja planeringen av nya lokaler på Teleborgs centrum, på…

Läs mer

Simskolan för 6-åringar utökas med fler platser

För att öka simkunskapen bland kommunens 6-åringar genomför Växjö kommun nu en ökad satsning på simundervisningen. – Förra året var det över 600 6-åringar som deltog i vår kostnadsfria simskola och vi vill att fler barn i vår kommun kan ta del av denna undervisning. Därför tillför vi nu extra pengar för att öka antalet…

Läs mer

Möjligt att låna kultur- och idrottsupplevelser på biblioteket

Teaterföreställningar, fotbollsmatcher eller museibesök. Ja, nu är det möjligt för barn och unga under 18 år att kostnadsfritt ”låna” biljetter till kultur- och idrottsupplevelser via några av biblioteken i kommunen. – Alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid och få möjlighet att ta del av idrott, kultur och upplevelser i Växjö…

Läs mer

Ändrade avgifter, tider och zoner för parkering i Växjö

Växjö kommun föreslår ett flertal ändringar i parkeringsreglerna. Bland annat att kvällsavgiften tas bort i parkeringszon 1 och att parkeringszon 2 utökas i stadsdelarna Söder, Väster, Norr och Öster. Följande ändringar i kommunens parkeringsregler föreslås för en ökad tillgänglighet och reglering av trafiken: Utökning parkeringszon 2: En utökning av zon 2 och regleringar föreslås på…

Läs mer

Utred en ny miljö- och klimatinriktning på gymnasieskolan

Utbildningsnämnden i Växjö kommun har beslutat om att utreda en ny klimat- och miljöinriktning på någon av våra kommunala gymnasieskolor. – Vi behöver alltid se över vilka typer av utbildningar som vi erbjuder på våra kommunala gymnasieskolor, det är ett arbete som sker löpande. Nu utreder vi möjligheten att inrätta en klimat- och miljöinriktning på…

Läs mer

Växjö kommuns avfallsmängder ska minska

Växjö kommun är idag i framkant när det gäller arbetet med att förbättra miljön och minska på vår påverkan på klimatet. Arbetet har pågått länge och började redan med sjöreningen i slutet av 70-talet. Att Växjö kommun har varit så framgångsrikt beror bland annat på att kommunen haft en stark politisk vilja att förändra och…

Läs mer

Elevpengen stärks i Växjö kommun

Under 2024 kommer undervisningsdelen av elevpengen till grundskolan att öka i Växjö kommun. Satsningen görs för att stärka elevernas måluppfyllelse. – Vi satsar nu 26 miljoner kronor på att stärka elevpengen i våra grundskolor. Trots att det är tuffa ekonomiska tider lyckas vi med att höja elevpengen och därmed stärka elevernas undervisning. Men detta handlar…

Läs mer
facebook Twitter Email