Det måste vara slut på neddragningar inom välfärden

Socialdemokraterna i Växjö gjorde stora satsningar på omsorgen och skolan i den gemensamma budget vi gjorde med Vänsterpartiet för 2022. Växjös moderatledda majoritet verkar helt ha undgått de utmaningar välfärden haft under pandemin. Såväl de äldre som barn och elever har drabbats hårt och nu krävs det resurser. Majoritetens budget innehåller i princip ingen satsning…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha en kyrka för alla

Idag är Svenska kyrkan en samhällsfungerande folkkyrka. En kyrka som finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. Under den pågående pandemin har det blivit ännu mer tydligt hur viktigt ett hoppfullt budskap är och vilken viktig roll Svenska kyrkan spelar i det svenska samhället….

Läs mer

Vi vill stärka föreningslivet

Växjö kommun har ett fantastiskt föreningsliv där ideella krafter och engagemang resulterar i bra föreningar med bra verksamheter. Föreningarna är viktiga av så många anledningar för vår kommun. Det ger möjlighet för oss invånare att hitta en fritid som skapar möten, inspirerar och bygger upp vår hälsa. Oavsett om det handlar om bollsport eller kultur,…

Läs mer

Växjös kyrkor ska vara öppna för alla

Socialdemokraterna vill se en öppen och modern folkkyrka som är välkomnande för alla. Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns. Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet. Kyrkan ska alltid stå upp mot rasism,…

Läs mer

Skolsegregationen måste brytas

Växjö kommuns skolresultat är tyvärr ingen rolig läsning. Den blågröna majoriteten säger att skolresultaten ökar, vilket är sant men samtidigt vet vi att ökningen är marginell då resultaten är väldigt låga.    Verkligheten går inte ihop med uppfattningen som det moderatledda styret verkar ha. I årsrapporten gällande Växjös senaste skolresultat kan vi läsa att endast 92…

Läs mer

Växjö kommun behöver fler hyresrätter – inte färre bostadsbolag

Växjös Blå-Gröna majoritet med Moderaterna i spetsen ska slå ihop de kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem, samt slå ihop fastighetsbolagen Vöfab och Videum. De lovar att det nya bostadsbolaget ska bygga fler hyresrätter utanför Växjö tätort och renoveringarna av det befintliga lägenhetsbeståndet ska öka med 45 miljoner kronor per år. Men samtidigt planerar de att…

Läs mer

Stoppa välfärdsfusket

Socialdemokraterna i Växjö kommun vill skärpa kontrollen mot välfärdsfusk i Växjö. Vi föreslår att en funktion på kommunledningsförvaltningen, som ska arbeta med att identifiera och stoppa välfärdsfusk med bland annat koppling till organiserad brottslighet, bör inrättas. Funktionen ska stärka samarbetet mellan förvaltningarna och bolagen samt öka samordningen med nationella myndigheter. Läs mer här

Läs mer

Inför en nollvision mot drunkning

Socialdemokraterna föreslår att Växjö kommun inför en nollvision mot drunkning och vidtar nödvändiga åtgärder. Ingen ska behöva dö genom drunkning. Kommunen och andra aktörer behöver samverka. Läs mer här.

Läs mer

Fler studenter till Växjö

308 985 personer har antagits till högskolor och universitet till hösten. Det är är en ökning med 2 032 antagna (+0,7 procent) från föregående år. Många väljer att studera på Linnéuniversitetet. Med nytt antagningsrekord har 31574 antagits för att plugga i Växjö eller Kalmar. Det är en ökning med 11% från 2020 och 3000 fler…

Läs mer

Erbjud regelbundna hälsoundersökningar för kommunens medarbetare

Växjö kommuns medarbetare är vår viktigaste resurs. Det är våra medarbetare som ser till att kommunens verksamheter fungerar. Utan dem skulle barnen inte kunna gå till skolan, omsorgen inte fungera , maten inte lagas, parkernas vackra blommor inte finnas , biblioteken skulle inte kunna ha öppet och invånarna skulle inte få någon service. Under pandemin…

Läs mer
facebook Twitter Email