Växjö kommun startar kommunal vuxenutbildning

Under 2024 kommer Växjö kommun starta vuxenutbildning i egen regi. Sedan flera år tillbaka har Växjö kommun bara kunnat erbjuda vuxenutbildning i privat regi. – Vi ser ett stort behov av att ha rådighet över den vuxenutbildning som erbjuds i Växjö kommun. Förra året utredde vi hur vi skulle organisera en vuxenutbildning i egen regi…

Läs mer

Växjö kommun vidtar åtgärder för att motverka negativa effekter av extremväder

Extremväder som följer klimatförändringarna har bidragit till nya och större risker för människor, infrastruktur och natur. Samhällsbyggnadsförvaltingen i Växjö kommun ligger långt fram när det gäller att göra investeringar för att klara av de negativa effekterna vid extremväder, så som översvämningar vid kraftiga regn. Nu utökas insatserna. – Det är nödvändigt att Växjö kommun anpassar…

Läs mer

Växjös första sommargata bidrar till en trevligare, grönare och mer levande stad

Till sommaren 2024 kommer Växjö kommun för första gången testa konceptet sommargata. Det innebär att en hel eller en del av en gata stängs av för biltrafik under en period för att skapa fler mötesplats och aktivitetsytor. – Växjö kommun behöver fler gröna miljöer som ger tillgång till mötesplatser och aktivitetsytor. Nu inför vi en…

Läs mer

Växjö kommun stärker arbetet gällande mäns våld mot kvinnor

Arbetet med att motverka våld i nära relationer är prioriterat i Växjö kommun. I nyligen presenterades Kvinnofridsbarometern och den visade att Växjö kommun låg i topp bland Sveriges kommuner när det gäller arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor. – Kvinnofridsbarometern visar att vi har kommit långt men det återstår fortfarande ett arbete att…

Läs mer

Trygghetsboende kan bli biståndsbedömt i Växjö kommun

Under 2024 kommer omsorgsnämnden i Växjö kommer att utreda möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende. – Idag är det dina poäng i bostadskön som avgör om du får plats på ett kommunalt trygghetsboende men vi vill nu att det ska vara biståndsbedömt. Då skulle de som var i störst behov få en plats, säger Gunnel Jansson…

Läs mer

Växjö kommun börjar planera för ett nytt särskilt boende

Omsorgsnämnden i Växjö kommun påbörjar nu ett planeringsarbete med att öppna ett nytt kommunalt särskilt boende. – De nationella befolkningsprognoserna visar ett stigande antal äldre och Växjö är inget undantag. Till 2032 räknar vi med att personer över 80 år kommer vara cirka 1 800 fler än idag. Det innebär att våra nuvarande särskilda boenden…

Läs mer

Högre delaktighet för omsorgstagare och medarbetare när minutscheman avskaffas

Som en del av internbudgeten satsar omsorgsnämnden i Växjö kommun på större inflytande för medarbetare inom hemtjänsten i samband med planering av insatser. Att planera på ett annat sätt innebär även att omsorgstagare i högre grad kan påverka vilka dagar och tider de får sina beslutade insatser. Det är medarbetare med uppdraget fast omsorgskontakt som…

Läs mer

Växjös offentliga konst ska rustas upp

Runt om hela Växjö kommun finns det offentlig konst som de som bor, verkar och lever i kommunen kan ta del av. Kultur- och fritidsnämnden gör nu en riktad satsning på den offentliga konsten. – Den offentliga konsten är ett viktigt kulturinslag i vår kommun. En del av föremålen har stått länge och många är…

Läs mer

Växjö kommun börja planera för nya skollokaler

Under 2024 kommer utbildningsnämnden att arbeta mer effektivt och samlat med de lokaler som nämnden har verksamhet i. Att lokalerna är verksamhetsanpassade och skapar en god arbets- och studiemiljö är ett ständigt återkommande projekt. Lokalerna är nämndens enskilt största kostnadspost. – Under året kommer vi att påbörja planeringen av nya lokaler på Teleborgs centrum, på…

Läs mer

Simskolan för 6-åringar utökas med fler platser

För att öka simkunskapen bland kommunens 6-åringar genomför Växjö kommun nu en ökad satsning på simundervisningen. – Förra året var det över 600 6-åringar som deltog i vår kostnadsfria simskola och vi vill att fler barn i vår kommun kan ta del av denna undervisning. Därför tillför vi nu extra pengar för att öka antalet…

Läs mer
facebook Twitter Email