Det måste vara slut på neddragningar inom välfärden

Socialdemokraterna i Växjö gjorde stora satsningar på omsorgen och skolan i den gemensamma budget vi gjorde med Vänsterpartiet för 2022.

Växjös moderatledda majoritet verkar helt ha undgått de utmaningar välfärden haft under pandemin. Såväl de äldre som barn och elever har drabbats hårt och nu krävs det resurser. Majoritetens budget innehåller i princip ingen satsning på omsorgen och skolan får ett knapert tillskott.

Det måste vara slut på neddragningarna inom välfärden. Barnen är vår framtid och våra äldre har arbetat hårt under hela sitt liv – det ska vara tryggt att leva i Växjö kommun. Utbildningsskulden som uppstod med distansundervisning under pandemin måste kompenseras, för det krävs resurser. Den som bor på ett äldreboende ska veta att hjälp kommer när det behövs.

Allt annat är orimligt.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email