Socialdemokraterna vill ha en kyrka för alla

Idag är Svenska kyrkan en samhällsfungerande folkkyrka. En kyrka som finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. Under den pågående pandemin har det blivit ännu mer tydligt hur viktigt ett hoppfullt budskap är och vilken viktig roll Svenska kyrkan spelar i det svenska samhället.

Socialdemokraterna vill se en kyrka där alla är välkomna. Till skillnad från Sverigedemokraterna vill vi inte stänga ute någon eller exkludera några. Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka som är öppen, modern och välkomnande. Om Sverigedemokraterna får inflytande över Svenska kyrkans verksamhet kommer vi se motsatsen.

När Jesus gick på jorden stod han med kraft upp för de svaga i samhället och han uppmanade oss som hans efterföljare att göra det samma. Därför är det självklart att Svenska kyrkan ska ta ett stort socialt ansvar och har en roll i välfärdssamhället. Vi som kristna tror att jorden är Guds skapelse och att vi människor har fått den till låns. Med detta följer ett stort ansvar. Därför är det en självklarhet för oss att kyrkan ska vara en förebild när det gäller arbetet med miljö- och klimatfrågor samt arbetet för en rättvisare värld.

I de tre Sverigedemokraternas debattartikel ifrågasätter de Svenska kyrkans arbete kring migration- och klimatfrågor. De påstår till och med att dessa frågor enbart är socialistiska och liberala politiska ställningstagande. Våra socialdemokratiska värderingar överensstämmer med kristendomens värdegrund. Vi står upp mot orättvisor, mot diskriminering, och för ett bättre samhälle.

Vi kan bara konstatera att Sverigedemokraterna helt har missuppfattat det kristna budskapet och att de uppenbarligen har missat Jesus ord om medmänsklighet.

Att försvara människovärdet är grundläggande för Svenska kyrkan. För oss socialdemokrater innebär det att kyrkan ska stå upp för kärleken mellan människor och allas rätt till etniska, känslomässiga och religiösa identiteter. Även om Svenska kyrkan har tagit många steg på vägen för att bli jämställd och icke-diskriminerande finns fortfarande utmaningar. Det finns fortfarande präster som inte vill arbeta med kvinnliga kollegor eller viga hbtq-personer. Detta är för oss en förlegad och omodern hållning och som vi riskerar att få se mer av med Sverigedemokraterna vid makten i Svenska kyrkan.

Sverigedemokraterna vill backa banden och låta Svenska kyrkan gå tillbaka flera generationer i tiden. Men samhället förändras ständigt och kyrkan måste hänga med i den utvecklingen. Annars riskerar ännu fler medlemmar att inte känna sig hemma i Svenska kyrkan och då kan vi förvänta oss ännu större medlemstapp.

Du som medlem avgör vilken kyrka du vill se i framtiden. Vill du se en ännu mer öppen och tolerant kyrka, där alla är välkomna, så är det viktigt att du använder din röst i kyrkovalet den 19 september.

 

Anton Härder (S), Växjö stiftsfullmäktige

Maria Carlsson (S), Växjö kyrkofullmäktige

facebook Twitter Email