Växjös elever och lärare förtjänar bättre – tillsätt en skolkommission

 

Nästan 100 elever som slutar årskurs tre i Växjö kommun kan inte läsa. Var fjärde elev som slutar nian är inte godkänd i alla ämnen. Allt fler upplever inte någon studiero och vi får rapporter om att fler och fler inte kommer till skolan. Under de senaste åren har våra skolor blivit mer och mer uppdelade och segregationen ökar.

I snart 16 år har den moderatledda majoriteten styrt Växjö kommun och de har det fulla ansvaret för den utveckling vi nu ser inom skolan. Det ansvaret går inte att lägga på någon annan än politiken.

  • Socialdemokraterna tar dessa problem på mycket stort allvar och krafttag måste tas. Vi är beredda att kavla upp ärmarna och sätta oss och ner och diskutera oss fram till en lösning. Den negativa trenden går att bryta, men att åstadkomma denna utveckling brå De negativa samhällsekonomiska konsekvenserna av förlorade skolår är enorma. Men det är inte den enda förlusten. Det handlar om barn och unga som förlorar framtidsmöjligheter och framtidstro, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

 

Under måndagen lämnade Socialdemokraterna in en motion till Växjö kommunfullmäktige med kravet på att en skolkommission tillsätts. Kommissionen föreslås bestå av bland annat lärare, forskare, fackföreningar, elever samt representanter från näringslivet så att flera  perspektiv kommer fram. En skolkommission behövs för att skapa en samlad bild med flera olika, men sammanhängande åtgärder vilka ska vara grundade i forskning och beprövad erfarenhet.

  • Skolkommissionens uppgift blir att analysera läget och komma med konkreta förslag på förändringar. Det kan till exempel handla om att de lämnar förslag på hur kunskapsresultaten ska höjas och hur trygghet och studiero ska öka. Eleverna måste känna att skolan är meningsfull och lärarna måste få de rätta resurserna, säger Malin Lauber.
facebook Twitter Email