Det behövs en återstart av kultur och fritid!

Efter Växjö kommuns stora överskott för 2020 vill Socialdemokraterna att kommunen avsätter 20 miljoner kronor för att återstarta aktiviteter och föreningsverksamhet inom kultur och fritid. Socialdemokraterna menar att det är en viktig insats för barn och ungas välmående.

  •  Vår kommun har, delvis tack vare stora statsbidrag, gjort ett stort överskott trots pandemin. Det har inte föreningslivet gjort, därför vill vi satsat 20 miljoner på kultur och fritid för att möjliggöra en återstart. Vi är övertygade om att det är en viktig prioritering. Föreningslivet har haft det tufft under pandemin och föreningarna är viktiga aktörer i kommunen, säger Malin Lauber kommunalråd i opposition (S).

Hälften av pengarna vill partiet ska gå till att tillfälligt sänkta deltagaravgifter för unga.

  • Vi vet att barn och unga dragit ett stort last under pandemin. Psykisk ohälsa har tyvärr ökat inom gruppen samtidigt som fler bara är hemma. Många  har fått avstå sina fritidsaktiviteter.  Vi måste vi göra allt vi kan för att minska riskerna för psykisk och fysisk ohälsa. En avgörande insats då är att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för de unga, säger Otto Lindlöf, oppositionsledare i nämnden för kultur och fritid (S).
facebook Twitter Email