Inrätta en fritidsbank

Vi socialdemokrater vill underlätta för barn och unga genom att sänka trösklarna för dem att delta och engagera sig i föreningslivet. Vi menar att en fritidsbank som inrättas och utvecklas på rätt sätt är välinvesterade skattepengar. Över 100 fritidsbanker i landet, som lånar ut mängder med saker, visar att behovet är stort.
Vi vet också att fysisk aktivitet bidrar till förbättrade skolresultat, något som är viktigt för alla Växjös skolbarn
Vi socialdemokrater vill ha en fritidsbank!
facebook Twitter Email