Pressmeddelande – Socialdemokraterna vill se personalfrämjande insatser

Tidigare meddelade Socialdemokraterna att de vill satsa 20 miljoner på uppstart av kultur och fritid efter pandemin. Nu föreslår Socialdemokraterna att Växjö kommun ska satsa 10 miljoner kronor på personalfrämjande insatser.

  • Med tanke på det stora överskott på nästan en kvarts miljard kronor som kommunen gör i budget för 2020 tycker vi Socialdemokrater att pengarna måste komma kommunens invånare och medarbetare till del. Att satsa på de anställda, under en tid när arbetsinsatsen på grund av pandemin varit något utöver det vanliga, är inte bara ett sätt att visa uppskattning utan också ett sätt för kommunen att bli en attraktiv arbetsgivare, säger Tony Lundstedt (S) oppositionsledare i organisations- och personalutskottet.

2020 har varit ett tufft år på många olika sätt, men trots de utmaningar som funnits inom vård, omsorg och skola har Växjö kommun klarat sig bra ekonomiskt, delvis tack vare stora statsbidrag. Det är pengar som Socialdemokraterna menar ska användas till bland annat kultur och fritid, men även personalfrämjande insatser. De ska inte läggas på hög i kommunens kassa.

  • Vår kommun hade aldrig klarat sig så bra under pågående pandemi om det inte vore för våra anställda. Varje led inom kommunen har haft en avgörande roll i arbetet i bekämpningen av Covid-19s konsekvenser. Det är viktigt att visa uppskattning till kommunens medarbetare. Extra insatser för personalen kan vara avgörande för att de ska orka med. Vi hoppas att majoriteten tänker om och bifaller vårt förslag i kommunfullmäktige avslutar Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

 

facebook Twitter Email