Äntligen förändringar gällande fyrverkerier efter socialdemokraternas förslag!

Socialdemokraterna har vid två tillfällen motionerat för begränsning av fyrverkerier.
Den första gången fattade kommunen beslut om ett förbud, vilket överklagades och kunde inte genomföras.
2018 skrevs en ny motion om att använda den lokala ordningsstadgan och skapa förbud på enskilda platser. Den motionen bifölls av kommunfullmäktige och nu äntligen händer det!
Oreglerad användning av fyrverkerier är ett ofog och både människor och djur far illa.
facebook Twitter Email