Ungas välmående måste pririteras

Psykisk ohälsa har under lång tid varit en allt för stor del av många barn och ungas liv. Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem.  Många unga, framförallt flickor mår dåligt. Nästan hälften av alla 15 åringar har psykosomatiska besvär. Detta måste vi ändra på.

 

  • Med stor sannolikhet är det bland annat brister i skolan, skolstress och press på grund av en allt mer krävande arbetsmarknad som bidrar till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

 

Under coronapandemi har psykisk ohälsa bland barn och unga ökat enligt olika undersökningar. Redan innan pandemin var det ett ämne som stod högt på agendan men nu behöver vi uppmärksamma ungas mående ännu mer. Effekterna av den ökade psykiska ohälsan riskerar att skapa stora utmaningar för framtiden, både på individ- och samhällsnivå.

 

  • Vi Socialdemokrater är övertygade om att man måste sätta in åtgärder snarast. Vi vill inte riskera att en hel generation unga ska må dåligt under en viktig del av livet, därför föreslår vi att barn och ungas psykiska ohälsa i Växjö kommun ska kartläggas och att konkreta åtgärders ska sättas in, avslutar Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.
facebook Twitter Email