Klimatet kan inte vänta

Växjö kommun bör skyndsamt utlysa ett klimatnödläge. För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs genomgripande krisåtgärder och stor medvetenhet. – I spåren av nuvarande pandemi har vi fått kunskap om hur samhället kan mobilisera. Vi måste kunna göra samma sak gällande klimatet, säger Malin Lauber kommunalråd i opposition (S). I…

Läs mer

Nuvarande plats är den bästa

Socialdemokraterna står fast vid den åsikt vi haft från första början – den nuvarande platsen för en simhall i Växjö är den bästa. – Vi är glada att Liberalerna i Växjö kommun dragit samma slutsats som vi. Vi välkomnar ett samarbete i frågan, säger Malin Lauber kommunalråd i opposition (S). När vi väl har bestämt…

Läs mer

Erbjud elevhälsosamtal för gymnasielever

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland den yngre generationen. Folkhälsoproblemet har också visat sig öka i och med coronapandemin. Detta för att vardagen har förändrats drastiskt för så många. I mars 2020 införde Växjö kommun distansundervisning i kommunens gymnasieskolor. – Syftet med åtgärden var att hindra smittspridningen av coronaviruset. Vilket var en viktig åtgärd….

Läs mer

Högerexperiment utan konsekvensanalys

Moderaterna med Oliver Rosengren i spetsen gör nu ännu ett högerexperiment och väljer att stänga skolan med överlägset flest behöriga lärare och man gör det helt utan en konsekvensanalys. I dag onsdag tas beslutet att stänga det offentligt drivna Komvux. Nu lämnas ansvaret för vuxenutbildningen helt över till den privata sektorn. Att vi har en…

Läs mer

Lägg inte ner Komvux

  Vikten av att människor måste kunna utbilda sig genom hela livet är viktig, kanske mer nu än någonsin när vi står mitt i en pandemi. Det måste också vara möjligt att kunna välja en ny väg i sitt yrkesliv. • Komvux i egen regi är en förutsättning för en trygg och säker utbildning. Den…

Läs mer

Kommunens främsa resurs är medarbetarna

Utan alla dem som arbetar i Växjö kommun är kommunen ingenting. Ni som stiger upp varje morgon, går till kvällspassen eller är vakna om natten för att utföra tjänster åt invånarna varje dag, året om – det är ni som får kommunens alla verksamheter att fungera. Det måste vara attraktivt att arbeta inom Växjö kommun….

Läs mer

Moderatledda majoriteten lägger ner komvux mitt i coronapandemin

  En stark vuxenutbildning är nödvändig och att lägga ner komvux är helt fel väg att gå. Vi är mitt uppe i en pandemi och kan förvänta oss en kraftigt ökad arbetslöshet och människor kommer att vara i behov av utbildning. Då väljer Växjös blågröna majoriteten att lägga ner all vuxenutbildning i egen regi och…

Läs mer
facebook Twitter Email