Henrietta Serrate – Därför är jag socialdemokrat

Jag är socialdemokrat för att jag tror på alla människors lika värde. Jag vill att alla barn ska ha möjligheter att uppfylla sina drömmar oavsett bakgrund. Jag tror att en stark välfärdsstat bäst kan förverkliga det. Där vi gemensamt satsar på skolan, vården och omsorgen. Samhället blir bättre när vi hjälps åt och gör saker…

Läs mer

Iman Hussein – Därför är jag socialdemokrat

Solidaritet och människors lika värde är det jag tror på mest. En välfärd tillgänglig för alla, oavsett utseende och ekonomiska förutsättningar. För att jag tror på ett inkluderande Sverige bortom rasism och exkludering. /Iman Hussein, Växjö Bli medlem du också redan idag.

Läs mer

Julia Berg – Därför är jag socialdemokrat

Barn och äldres villkor ligger mig närmst om hjärtat. Välfärd är att få växa upp i trygghet, utan fattigdom eller annan utsatthet. Välfärd är att få åldras i trygghet, med det stöd och omsorg som behövs. /Julia Berg, oppositionsledare i omsorgsnämnden, boende i Växjö Bli medlem du också redan idag.

Läs mer

Lätta på kraven – och gör det snabbt

Debattartikel i Smålandsposten den 3 december 2020. Under 2018 kunde många unga personer som hade fått avslag på sin ansökan om asyl, och som hade hunnit fylla 18 medan de väntade på beslut, ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt den så kallade nya gymnasielagen. Lagen innehåller krav på stadigvarande försörjning inom sex…

Läs mer

Orange day 2020

Idag den 25 November är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor – orange day. Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem. Det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och måste stoppas. Varje dag måste både kvinnor och män kämpa för en värld utan våld, men just idag uppmärksammas problemet…

Läs mer

Eleverna i Växjö kommun förtjänar bättre

Nu är det 2020 och Växjö kommun lyckades inte ens komma i den övre halvan av Sveriges kommuner. Elever och lärare i Växjö kommun förtjänar bättre. Växjö är en expansiv stad med universitet och lärarutbildning och borde därmed ha en mycket bättre skola. Lärare, rektorer och annan personal i kommunens skolor arbetar hårt för att…

Läs mer

Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Vi vet att personalen och deras kompetens är avgörande för att vi ska kunna utveckla och hålla en hög kvalitet på Växjö kommuns verksamheter. Det kräver att personalen i kommunens verksamheter får goda arbetsvillkor. De som jobbar i Växjö kommun ska känna att de har makt och inflytande över sin arbetssituation. Arbetsbelastningen får inte utgöra…

Läs mer

Socialdemokraterna i Växjö stödjer Handels strejkvarsel

Fredagen den 13 november går delar av Handels medlemmar ut i strejk, om parterna inte kommer överens i de pågående förhandlingarna. Socialdemokraterna i Växjö kommun står helt och hållet på de Handelsanställdas sida i denna konflikt. – Handels kräver samma låglönesatsning som anställda inom industrin har fått och det tycker vi är helt rätt. Det…

Läs mer

S + V släpper budget för ökad jämlikhet i en utmanade tid

Idag har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterat sin budget för Växjö kommun 2021 under parollen ” Ett jämlikt Växjö”. Budgetförslaget innehåller ansvarsfulla och skarpa förslag med målet att öka jämlikheten i Växjö kommun. Den största satsningen på ca 81 miljoner kronor vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägga på skolan. Ambitionen är att satsningen ska stärka skolornas likvärdighet…

Läs mer

Debattartikel: Växjö kommun behöver Vidingehem

Socialdemokraterna står upp för alla kommunens invånare, oavsett om man bor i staden, i de mindre tätorterna eller på landsbygden. För Socialdemokraterna är Vidingehem ett viktigt bolag. Vi är övertygade om att bolaget även är viktigt för många kommuninvånare. Det är ett bolag som ligger nära sina hyresgäster. Det är enkelt att få tag i…

Läs mer
facebook Twitter Email