Vi vill se gymnasieprogram för elever med NP-diagnoser

En gymnasieutbildning är idag nästan en förutsättning för arbete och definitivt nödvändigt för högre studier. Skolan måste därför göra allt för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, klarar av både grundskolan och gymnasiet. Allt för många barn och unga har svårt för skolmiljön, tempot, den sociala samvaron eller andra saker som kan bekymra, distrahera eller bli tröttsamma. De kämpar ofta lite utöver det vanliga och skolan kan vara tuff för dem. Ibland förmår de helt enkelt inte att komma till skolan och kallas ibland ”hemmasittare”. Det är skolans ansvar att erbjuda en miljö och undervisning som gör att dessa elever klarar sin skolgång. Inte bara eleven, utan även föräldrar, rektorer och lärare är ofta frustrerade. Kommunen är ytterst ansvarig för skolan och politiken bär det ansvaret. Socialdemokraterna har flera gånger tagit upp situationen för elever som inte kommer till skolan och för oss är det en viktig fråga. Eleverna måste synliggöras och rätta resurser sättas in. Det duger inte heller att barn och föräldrar skickas runt i olika förvaltningar när de söker hjälp. Socialdemokraterna har även lagt förslag om ett anpassat nationellt gymnasieprogram för elever med NP-diagnoser, men den moderatledda majoriteten tvekar. Antingen måste elever, 16 år gamla, flytta till en annan stad alternativt förblir de hemma och utan utbildning. För dem som ändå väljer att flytta till en annan stad och bo inackorderade, måste kommunen underlätta för familjen så detta blir möjligt. Vi anser dock att det bästa vore om vi har ett eget program i någon av de tre kommunala gynmasieskolorna i Växjö.

 

Martina Forsberg (S) oppositionsledare i utbildningsnämnden

Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email